Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 13/01/2021, 22:00
Thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với tinh thần “Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm phải 20”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/01/2021
Sáng ngày 13/01, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự có các đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc.


Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái thông qua báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2020

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đảng bộ tỉnh đã thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa bảo đảm chặt chẽ phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực.

Các cấp uỷ đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (13/13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, 579/579 tổ chức cơ sở đảng tiến hành xong đại hội đúng tiến độ).

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Cấp uỷ các cấp thể hiện đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham mưu triển khai thực hiện tốt chủ trương bí thư cấp uỷ không phải là người địa phương. Đến nay đã thực hiện 9/9 bí thư huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ (đạt 100%); 79/94 bí thư cấp uỷ xã, phường, thị trấn không là người địa phương (đạt 84,04%). Có 9/9 huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện bí thư chi bộ đồng thời trưởng ấp, khu phố hoặc kiêm trưởng ban công tác mặt trận ở 363/539 ấp, khu phố; trưởng ấp, khu phố là đảng viên 528/539 ấp, khu phố (đạt 97,96%).

Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh kết nạp mới 903 đảng viên, đạt 120,4% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh hiện nay là 37.356 đảng viên, chiếm 3,17% so với dân số toàn tỉnh, trong đó 20 đảng bộ xã biên giới kết nạp 91 đảng viên, đạt 151,67% chỉ tiêu (Nghị quyết Tỉnh uỷ là 60).

Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác luân chuyển, điều động, sắp xếp cán bộ ngày càng phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ kịp thời nhằm đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo cho công tác nhân sự trong thời gian tới. Thực hiện tốt việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác kiếm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng ngày càng chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý kỷ luật đúng nguyên tắc, quy định, điều lệ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tô chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên.

Qua đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, có 13/13 đảng bộ cấp huyện và tương đương đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó Đảng bộ thành phố Tây Ninh, Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 96,69% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 97% đảng viên được đánh giá đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (Nghị quyết 85%).


Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại hội nghị

Ghi nhận những kết quả trong công tác xây dựng Đảng năm qua, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, trong năm 2021, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tập trung triển khai nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy, nhất là tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện, trọng tâm là Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình; kịp thời cập nhật, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nỗ lực, quyết tâm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Từng cấp ủy viên và người đứng đầu phải gương mẫu trong quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết tại đơn vị, địa phương mình.

Không ngừng xây dựng, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong cấp uỷ và thường trực cấp uỷ, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lục công tác tốt, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương, các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, có quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, có đạo đức, lối sống trong sáng.

Triển khai thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát của năm, thực hiện quy định về kỷ luật đảng nghiêm minh theo đúng theo đúng Điều lệ Đảng; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm; xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. Thông qua đó xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao tính phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm; tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII)về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung củng cố nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng ở địa bàn dân cư tạo sự đồng thuận khi thực hiện các chương trình, dự án quan trọng ở địa phương.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đến nay, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của năm 2021 đã được thông qua, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cũng đã được xác định cụ thể. "Vấn đề đặt ra là, ngay từ bây giờ các cấp uỷ đảng, chính quyền phải bắt tay vào triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với tinh thần "Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm phải 20", không được để xảy ra tình trạng "Đầu năm thong thả, cuối năm vất vả" như Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói" - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh còn yêu cầu, từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, các đối tượng xã hội, đồng bào dân tộc, vùng khó khăn, vùng biên giới; thực hiện tốt công tác quản lý, ổn định thị trường; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm. "Trước mắt, đề nghị các đồng chí Bí thư các đảng bộ trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự trong đợt cao điểm chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ diễn ra sắp tới".

Đồng chí tin tưởng "Dù còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng với những kết quả quan trọng đã đạt được của năm 2020 với quyết tâm cao và khí thế mới, sự đoàn kết, chung sức chung lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Tây Ninh, Đảng bộ Tây Ninh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển của năm 2021, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với kỳ vọng của Nhân dân tỉnh nhà".


Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND chúc mừng hai đảng bộ

Dịp này, Tỉnh ủy tặng bằng khen cho Đảng bộ thành phố Tây Ninh, Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020.


Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND trao cờ và chúc mừng các tập thể


Các tập thể được khen thưởng với thành tích trong công tác chỉ đạo, tham mưu, phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI

UBND tỉnh tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" năm 2020 cho 6 tập thể (Văn phòng huyện ủy Dương Minh Châu, Ban Tổ chức huyện ủy Gò Dầu, Ban Tuyên giáo huyện ủy Tân Biên, Tuyên huấn thuộc Công an tỉnh Tây Ninh, Ban Dân vận huyện ủy Gò Dầu và Ủy ban Kiểm tra thị ủy Hòa Thành) vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối thi đua do các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tổ chức, phát động năm 2020 và tặng bằng khen cho 14 tập thể; tặng bằng khen cho 13 tập thể, 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tham mưu, phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhã Khôi

Lượt người xem:  Views:   47
Chia sẻ:
Share: