Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 5, Ngày 14/01/2021, 21:00
Triển khai nghị định số 136/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/01/2021
Nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC có hiệu lực từ ngày 10/01/2021 thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ. Ngày 14/01/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 99/UBND-NC đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định s 136/2020/NĐ-CP đảm bảo kịp thời, có hiệu quả ngay sau khi Nghị định có hiệu lực đến các ngành, các cp, địa phương, cơ sở và quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và thực hiện các quy định của pháp luật v PCCC; đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng ngừa, hạn chế cháy, nổ xảy ra; xem nhiệm vụ PCCC là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên thực hiện trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo có sự phi hợp chặc chẽ, kịp thời, hiệu quả, tránh hình thức và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh: chủ động phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan t chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, nhất là tuyên truyền nội dung Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Công an tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo triển khai và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCCC trên địa bàn tỉnh; đề xuất ban hành các văn bản pháp luật vPCCC; trin khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; phân cp quản lý nhà nước về PCCC cho phù hợp với Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ về PCCC và CNCH; đy mạnh xã hội hóa công tác PCCC và CNCH ở địa phương.

Sở Tư pháp phối hợp Công an tỉnh rà soát những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện các văn bản pháp luật về PCCC, tham mưu, đề xuất cp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp Nghị định s 136/2020/NĐ-CP; lồng ghép triển khai nội dung Nghị định số 136/2020/NĐ-CP trong các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Sở Xây dựng phối hợp Công an tỉnh thực hiện song song và có hiệu quả các giải pháp PCCC với thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; thẩm duyệt thiết kế v PCCC với thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và cấp giấy phép xây dựng đối với các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Minh Huyên

Lượt người xem:  Views:   10
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.