Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 7, Ngày 16/01/2021, 18:00
Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với mừng Đảng, mừng Xuân
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/01/2021
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Thực hiện Kế hoạch số 160- KH/TU, ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tinh uỷ về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ Đảng, các địa phương, đơn vị chỉ đạo, tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trên địa bàn tỉnh theo các nội dung sau:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quôc ln thứ XIII của Đảng, nội dung bám sát Kế hoạch số 160-KH/TU, ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tnh uỷ và các Hướng dẫn số 132-HD/BTGTU, ngày 28/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quổc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn s 07-HD/BTGTU, ngày 23/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021.

Theo đó, tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khâu hiệu, pa-nô, áp-phích tại địa phương, đơn vị chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ca Đảng gắn với kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021); chú trọng tuyến Quốc lộ, các trục đường chính của tỉnh, huyện, thành ph, thị xã; trước cổng trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thời gian từ nay đến hết ngày 10/2/2021. Sau ngày 10/02/2021, tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội đại biu toàn quc ln thứ XIII và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyn thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quc phòng, an ninh, xây dựng Đảng... của đất nước và của tỉnh qua thực hiện Ngh quyết Đại hi đại biu toàn quc ln thứ XII của Đảng; tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trên các phương tin truyn thông từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn. Các địa phương, đơn vị tăng cường chỉ đạo, tchức đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết tuyên truyền v Đại hội đại biểu toàn quc lần thứ XIII của Đảng trên website, cổng thng tin điện tử tỉnh, bản tin thông tin nội bộ của địa phương, đơn vị quản lý; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên tích cực tuyên truyn, đăng tải, chia sẻ thông tin v Đại hội trên tài khoản mạng xã hi ca cá nhân (Facebook, Zalo, Youtube, Mocha...) và trang, nhóm mạng xã hội của địa phương, đơn vị quản lý.                                                                '

Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; hoạt động của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã họi chăm lo đời sống Nhân dân trong dịp Tết.                                                                                           

Các địa phương, đơn vị tăng cường nắm chắc tình hình dư luận xã hội trước trong và sau thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu. Tập trưng tuyên truyền, lan toả thông tin tích cực; đấu tranh phản bác, gỡ bỏ thông tin sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và Đại hội đại biểu toàn quc ln thứ XIII của Đảng - đặc biệt là về công tác nhân sự.

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh căn cứ Kế hoạch số 160-KH/TU, ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hướng dẫn sổ 132- HD/BTGTU, ngày 28/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, khẩn trương có kế hoạch cụ th tuyên truyn Đại hội đại biu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Huyền Minh

Lượt người xem:  Views:   12
Chia sẻ:
Share: