Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 2, Ngày 18/01/2021, 15:00
Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/01/2021
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 125/KH-UBND, ngày 15/01/2021 Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu nhằm xây dựng, phát triển nền tảng chính quyền điện tử (CQĐT)/chính quyền số (CQS) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN); phát triển CQĐT/CQS dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) và an ninh mạng (ANM), xây dựng hạ tầng viễn thông làm nền tảng cho việc ứng dụng CNTT; đẩy mạnh ứng dụng CNTT xây dựng CQĐT/CQS phù hợp theo hướng dẫn và triển khai thí điểm ứng dụng CNTT trong xây dựng đô thị thông minh. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (ICT Index) của tỉnh lên mức khá so với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ chủ yếu gồm: Tập trung  hoàn thiện môi trường pháp lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống nền tảng, dữ liệu, phát triển các ứng dụng, dịch vụ, bảo đảm ATTT, nguồn nhân lực và triển khai các giải pháp chủ yếu về đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp, phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ và thu hút nguồn lực CNTT.

Sơn Nguyễn

Lượt người xem:  Views:   9
Chia sẻ:
Share: