Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 19/01/2021, 21:00
Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/01/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 19/01/2021 Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021.

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường được đồng bộ. Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và từng cá nhân để hình thành thói quen bảo vệ môi trường; tham gia tích cực việc tuyên truyền hưởng ứng các ngày kỹ niệm về môi trường.

Theo đó nội dung tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền phổ biến, giáo dục về chính sách pháp luật về tài nguyên, môi trường; Nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên và môi trường trong năm 2021; Tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật; Công tác đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; In cẩm nang hướng dẫn thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện treo băng ron tuyên truyền và các chương trình hưởng ứng ngày kỷ niệm về môi trường trong năm 2021 như: Ngày Nước thế giới (ngày 22 tháng 3), Ngày Khí tượng Thế giới (ngày 23 tháng 3), Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (ngày 22 tháng 5); Ngày môi trường Thế Giới năm 2021 (ngày 05 tháng 6); Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021 (tuần thứ 3 tháng 9).

Hướng dẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện/thị xã/thành phố triển khai thực hiện việc treo băng ron tuyên truyền và tổ chức các chương trình hưởng ứng ngày kỷ niệm về môi trường trong năm 2021 với nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn triển khai Luật bảo vệ môi trường đã được sửa đổi và được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2020 và phổ biến chính sách pháp luật về tài nguyên, môi trường liên quan.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thẩm định, hướng dẫn quy cách, kỹ thuật thực hiện pa nô, băng rôn tuyên truyền; phân bổ vị trí, tuyến đường thực hiện các hình thức tuyên truyền hưởng ứng các ngày kỷ niệm về môi trường trong năm 2021 theo đúng quy định.

Các Sở, ban, ngành tỉnh: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia các chương trình hưởng ứng ngày kỷ niệm về môi trường trong năm 2021. Trên trang thông tin của các Sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền về các hoạt động thực tiễn bảo vệ môi trường; hưởng ứng các ngày kỷ niệm về môi trường như: Ngày Nước thế giới (ngày 22 tháng 3), Ngày Khí tượng Thế Giới (ngày 23 tháng 3), Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (ngày 22 tháng 5); Ngày môi trường Thế Giới năm 2021 (ngày 05 tháng 6); Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 (tuần thứ 3 tháng 9). Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày kỷ niệm về môi trường trong năm 2021.

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chuyên mục, chuyên đề, phóng sự về môi trường; đa dạng hóa hình thức và nội dung truyền thông môi trường; đưa tin chính xác, thường xuyên và kịp thời; phát hiện và kiên quyết đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật về BVMT.

Thực hiện tin, bài, phóng sự, video clip bảo vệ môi trường tại các khu vực khu công nghiệp có đông dân cư và công nhân sinh sống, trong đó tập trung tuyên truyền việc chấp hành các quy định BVMT của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Thủy Triều

Lượt người xem:  Views:   10
Chia sẻ:
Share: