Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 19/01/2021, 21:00
Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/01/2021
Năm 2021, đất nước có nhiều sự kiện quan trọng đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ quan báo chí, bảo đảm các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên hoạt động đúng quy định pháp luật về báo chí và quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, góp phần thông tin, tuyên truyền tốt các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tạo sự đồng thuận xã hội vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện Công văn số 5026/BTTTT-CBC ngày 18/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí.

Ngày 19/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 153/UBND-KGVX yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; có biện pháp chấn chỉnh kịp thời và xử lý theo thẩm quyền đối với những cá nhân, tổ chức liên quan để xảy ra sai phạm. Quản lý chặt chẽ hoạt động văn phòng đại diện, theo dõi, giám sát hoạt động tác nghiệp phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh định hướng, đề ra phương hướng hoạt động cho các cơ quan báo chí; tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động các cơ quan báo chí trong tỉnh, kịp thời tham mưu xử lý nghiêm đối với những sai phạm trong hoạt động báo chí theo đúng thẩm quyền. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí cách mạng của tỉnh.

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Tạp chí Văn nghệ Tây Ninh chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, phương hướng hoạt động; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép; quản lý nghiêm hoạt động đội ngũ phóng viên, biên tập viên; rà soát, đánh giá và hoàn thiện các quy trình, quy định liên quan tới việc sản xuất, đăng, phát các tác phẩm báo chí. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý thẻ nhà báo, quy định về lao động và pháp luật có liên quan, như: Chế độ hợp đồng, tiền lương, nhuận bút, bảo hiểm xã hội. Định kỳ hàng năm báo cáo cơ quan chủ quản, đồng thời báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí; những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, nỗ lực trong công tác điều hành của Chính phủ, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của người dân, công tác phòng, chống dịch COVID-19; chú trọng thông tin những thành tựu, kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm của lĩnh vực, ngành; biểu dương gương người tốt, việc tốt, tôn vinh những điển hình tiên tiến nhằm đẩy lùi cái xấu, tiêu cực trong xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận của người dân đối với các chủ trương, chính sách và công tác điều hành đất nước, của tỉnh; cung cấp cho người dân đầy đủ thông tin để đánh giá đúng tình hình, không bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá. Khi thông tin phải đảm bảo khách quan, đa chiều, tránh khai thác sâu những mặt hạn chế, nội dung phản ánh bức xúc, tiêu cực, gây hoang mang, lo lắng trong xã hội mà bỏ qua những kết quả đạt được và những cố gắng, nổ lực; kiểm soát, biên tập kỹ nội dung thông tin, tít bài trước khi đăng tải, tránh làm nóng vấn đề; không đăng tải thông tin một chiều từ các đơn thư, nhất là các đơn thư nặc danh, mà không kiểm chứng, thẩm định từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm và có liên quan.

Hội Nhà báo tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sử dụng mạng xã hội đúng quy định cho đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý thẻ nhà báo, quy định về lao động và pháp luật có liên quan, như: Chế độ hợp đồng, tiền lương, nhuận bút, bảo hiểm xã hội.

Sơn Nguyễn

Lượt người xem:  Views:   4
Chia sẻ:
Share: