Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 19/01/2021, 11:00
Công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm học 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/01/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 Công nhận 52 cơ quan, 24 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 (có danh sách kèm theo).

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nội dung chi tiết xem Tải về tại đây.

Hoàng Tuân

Lượt người xem:  Views:   2
Chia sẻ:
Share: