Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 19/01/2021, 11:00
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/01/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2020 như sau:

Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 45 văn bản.

Danh mục văn bản hết hiệu lực một phần: 15 văn bản.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Nội dung chi tiết xem Tải về tại đây.

DM

Lượt người xem:  Views:   3
Chia sẻ:
Share: