Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 5, Ngày 21/01/2021, 17:00
Cuộc bầu cử phải được tiến hành thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/01/2021
Sáng ngày 21/01, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. (ảnh quochoi.vn)

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tham dự hội nghị.Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh

Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan liên quan tham dự. Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. (ảnh quochoi.vn)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong thời điểm hết sức quan trọng, cả nước ta ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta, dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển kinh tế nhanh và bền vững hơn trong tình hình mới. Các hoạt động tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên vừa qua đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, đánh giá sâu sắc những thành tựu, kết quả của Quốc hội Việt Nam trong suốt 14 nhiệm kỳ, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước.

Cùng với sự kiện quan trọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ lần này, là cuộc vận động chính trị quan trọng và đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Đây là hoạt động của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định, đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021.

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung hết sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết, để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, làm cho cuộc bầu cử được tiến hành thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

“Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân”- đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước yêu cầu.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phổ biến Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phổ biến Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tồ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung.

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Chỉ thị của Bộ Chính trị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 9 nhiệm vụ cụ thể.

Theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 người. Số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương là 207 người. Số lượng đại biểu ở địa phương được cơ cấu định hướng gồm 220 người; cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu là 73 người.

Số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo nguyên tắc: mỗi tỉnh, thành có ít nhất 3 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương. Số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu là 500 người; bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 6 đại biểu.

Về số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị hành chính căn cứ vào quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các cơ sở được quy định tại Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 11/01/2021, hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm công bằng, bình đẳng.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia yêu cầu trong quá trình triển khai cụ thể trong thực tiễn, nếu có khó khăn, các cấp, các ngành, các địa phương cần phản ánh ngay về Hội đồng bầu cử quốc gia để kịp thời hướng dẫn, giải quyết. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; về vai trò, vị trí của các cơ quan dân cử.

Qua đó, đề cao, phát huy quyền nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, đồng thời giúp cho các cấp, các ngành, các địa phương tiến hành tổ chức tốt nhất các hoạt động bầu cử, nhằm tiếp tục xây dựng và củng cố, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân, của nhân dân và vì nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, sau hội nghị, Ủy ban bầu cử Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các địa phương, các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt đúng các mốc thời gian theo luật định về bầu cử. Vì thời gian dành cho công tác chuẩn bị không còn nhiều nên các cấp, ngành, địa phương cần khẩn trương thực hiện ngay các nội dung của công tác bầu cử đã được triển khai tại hội nghị.

XV

Lượt người xem:  Views:   29
Chia sẻ:
Share: