Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 5, Ngày 21/01/2021, 12:00
Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/01/2021
Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; ngăn chặn nạn săn, bắt tận diệt các loài chim hoang dã di cư trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã.

Ngày 21/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 179/UBND-KT yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý loài động vật hoang dã; Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; ngăn chặn nạn săn, bắt tận diệt các loài chim hoang dã di cư trong dịp Tết Nguyên đán Tân sửu năm 2021.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7, Nghị định số 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 11 năm 2013 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và ngăn ngừa, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động săn bắn, bẫy, bắt, buôn bán, tiêu thụ trái phép các loài chim hoang dã trong mùa di cư; kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh tăng cường đưa tin, phát sóng các thông điệp, phóng sự, bản tin tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã và không phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại. Tuyên truyền không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các loài động vật hoang dã nguy cấp và các sản phẩm của chúng; không mua, bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; Không mua, bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và các sản phẩm của chúng; Không săn bắn, bẫy, bắt, buôn bán, tiêu thụ trái phép các loài chim hoang dã trong mùa di cư; Không vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại; Thông tin kịp thời tới các lực lượng thực thi pháp luật để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm và vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

HN

Lượt người xem:  Views:   4
Chia sẻ:
Share: