Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 5, Ngày 21/01/2021, 10:00
Thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/01/2021
Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức nói chung và người làm công tác xử lý vi phạm hành chính nói riêng. Ngày 21/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021.

Nhằm bảo đảm triển khai thống nhất, đồng bộ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chông vi phạm hành chính, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu qủa quản lý nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực thi nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm quyền va lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện những sai phạm, vướng măc, bất cập trong việc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trên cơ sở đó chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả hoặc kiến nghị các biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP… của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chuyên ngành.

XP

Lượt người xem:  Views:   6
Chia sẻ:
Share: