Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 5, Ngày 21/01/2021, 13:00
Đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đất đai trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/01/2021
Nhằm triển khai việc kiểm thử và hướng dẫn điểm cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính đất đai. Theo đó, Tây Ninh là một (01) trong bốn (04) tỉnh được Trung ương thí điểm triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai kể từ ngày 15/12/2020. Đồng thời, ngày 05/12/2020, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường và Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức các ngành liên quan về cách thao tác, sử dụng Hệ thống dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, qua theo dõi của Văn phòng Chính phủ thì các tỉnh được thí điểm đều đã có hồ sơ phát sinh thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đặc biệt tại tỉnh Vĩnh Phúc, giá trị thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai tính đến 15 giờ 00 ngày 11/01/2021 đã đạt mốc 01 tỷ đồng. Riêng Tây Ninh tính đến thời điểm này (ngày 19/01/2021) chưa có hồ sơ phát sinh.

 Để thực hiện có hiệu quả việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai, Ngày 21/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 184/UBND-KSTT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nội dung sau:

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức đối với việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Phối hợp với các cơ quan đơn vị khác (Đoàn Thanh niên, các lực lượng, đoàn thể ở địa phương...) thành lập Tổ (nhóm) hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản Dịch vụ công Quốc gia và cách thức thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục đất đai.

Mỗi UBND cấp huyện chọn 05 trường hợp cụ thể có đủ điều kiện (tài khoản Dịch vụ công, thẻ ngân hàng,..) để thực hiện thí điểm thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thuận lợi hoặc khó khăn trong quá trình thực hiện, công tác phối hợp giữa các ngành,...) chậm nhất ngày 06/02/2021 để UBND tỉnh có phương án xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh thành lập Đoàn công tác hướng dẫn các nội dung chuyên môn trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố, mỗi chi nhánh 05 trường hợp cụ thể để thực hiện thí điểm thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thuận lợi hoặc khó khăn trong quá trình thực hiện, công tác phối hợp giữa các ngành,...) chậm nhất ngày 06/02/2021 để UBND tỉnh có phương án xử lý.

Cục Thuế tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai toàn ngành việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai theo hướng dẫn của Tổng Cục Thuế. Thông báo công khai số điện thoại hỗ trợ người dân, tổ chức trong quá trình thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính thực hiện thủ tục đất đai.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo kết quả việc kết nối giữa các hệ thống bao gồm Hệ thống Một cửa điện tử, Hệ thống quản lý đất đai, Hệ thống quản lý thuế Trước bạ - Nhà đất và Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền việc hướng dẫn thực hiện và các lợi ích mang lại từ việc thực thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai.

Phi Phụng

Lượt người xem:  Views:   9
Chia sẻ:
Share: