Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 5, Ngày 21/01/2021, 14:00
Tây Ninh: Chấn chỉnh hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/01/2021
Nuôi chim yến là nghề mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, tuy nhiên, tình hình xây dựng cơ sở nuôi chim yến (còn gọi là nhà yến) thời gian vừa qua vẫn phát triển nhanh, nhiều nhà yến xây dựng tự phát, nhà yến nằm trong khu vực nội thành, nội thị, khu dân cư không đảm bảo các yêu cầu nuôi theo quy định hiện hành đã gây ảnh hưởng đến môi trường và gây bức xúc trong Nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu là do tại nhiều địa phương chưa quản lý chặt chẽ, còn để xảy ra tình trạng xây dựng mới nhà yến khi chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định, thậm chí chậm phát hiện nhà yến đã xây dựng trên địa bàn và báo cáo, xử lý theo quy định; một số chủ đầu tư muốn xây dựng nhà yến thì không biết trình tự, thủ tục như thế nào cho phù hợp quy định.

Nhà nuôi chim yến

Nhằm quản lý chặt chẽ việc phát triển mới các cơ sở nuôi chim yến, không để xảy ra sai phạm, ảnh hưởng gây bức xúc trong Nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư nuôi chim yến;

Ngày 21/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện quản lý nuôi chim yến quy định tại khoản 2, Điều 25, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi và các quy định hiện hành có liên quan, cụ thể như sau:

Về đầu tư xây dựng mới nhà nuôi chim yến, Nếu có chuyển mục đích sử dụng đất: thực hiện theo quy trình thủ tục về đầu tư. Nếu đất đúng mục đích sử dụng (đất nông nghiệp khác): giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chấp thuận địa điểm, dự án đầu tư.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quản lý, phát triển nuôi chim yến tại địa bàn và thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nuôi chim yến. Định kỳ 06 tháng một lần (tháng 6, tháng 12) hoặc đột xuất báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quản lý các cơ sở nuôi chim yến gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh. Tiếp tục tăng cường rà soát, thống kê số lượng nhà yến trên địa bàn quản lý; kiểm tra, xử lý các vi phạm, biện pháp khắc phục về nuôi chim yến theo các quy định hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản hướng dẫn các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về nuôi chim yến. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra; tổ chức hội thảo, tập huấn về kỹ thuật nuôi, về an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh đối với các cơ sở nuôi chim yến, sơ chế, bảo quản và chế biến tổ yến theo quy định của pháp luật. Cung cấp thông tin để tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về nuôi chim yến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đặt hàng các chương trình, đề tài, dự án về lĩnh vực nuôi chim yến, thu hoạch và chế biến tổ yến.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi trong Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc nuôi chim yến, sơ chế, chế biến tổ yến.

CT

Lượt người xem:  Views:   37
Chia sẻ:
Share: