Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 09/02/2021, 16:00
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/02/2021
Sáng ngày 08/02, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

MatTranTQ-1.jpg

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đến tham dự.

MatTranTQ-2.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

MatTranTQ-3.jpg

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu của tỉnh Tây Ninh là 6 đại biểu. Trong đó, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Dự kiến toàn tỉnh có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, mỗi đơn vị bầu 3 đại biểu. Dự kiến tổng số người được giới thiệu ứng cử là 11 người. Trong 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến bao gồm lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đại biểu chuyên trách, đại biểu tôn giáo và đại biểu lĩnh vực y tế.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất với cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và thống nhất đề nghị Trung ương xem xét cho Tây Ninh có thành phần lĩnh vực ngành Luật tham gia ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa này (thay cho đại biểu lĩnh vực y tế) để thuận lợi hơn trong công tác làm luật.

Đối với cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 52 đại biểu. Theo đó, dự kiến toàn tỉnh có 16 đơn vị bầu cử (bằng số đơn vị bầu cử nhiệm kỳ 2016-2021). Dự kiến, tổng số người được giới thiệu ứng cử là 99 người với đầy đủ cơ cấu theo quy định (cơ cấu người ứng cử là nữ đạt 47,1%). 

MatTranTQ-4.jpg

Các đại biểu biểu quyết thông qua cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu cơ bản thống nhất với cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Với các ý kiến mà đại biểu đặt ra, như cần xem xét đưa vào cơ cấu bầu cử đợt này thành phần thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật, người cao tuổi tham gia HĐND cấp tỉnh để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người cao tuổi; giới văn nghệ sĩ tỉnh nhà… đều đã được tiếp thu, giải trình làm rõ tại hội nghị.

HG

 

 

Lượt người xem:  Views:   51
Chia sẻ:
Share: