Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 5, Ngày 25/02/2021, 10:00
Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/02/2021
Nhằm triển khai Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025;

Ngày 23/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 475/KH-UBND thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh, với những nội dung chủ yếu sau:

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi tại các cấp (tỉnh, huyện, xã, trường học, các ấp, khu phố, hộ gia đình), trên các phương tiện thông tin đại chúng; mở các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, qua hệ thống thông tin, truyền thanh; thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí tại cộng đồng và lưu động tại các địa phương.

Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, vận động với các hoạt động giao lưu văn hóa, lễ hội, hoạt động hòa giải tại cộng đồng, các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của chính quyền, đoàn thể, hoạt động ngoại khóa trong các trường học, các câu lạc bộ, các tổ, nhóm.

Phát huy vai trò của của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bộ đội biên phòng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, chức sắc, chức việc trong tôn giáo, trưởng ấp, khu phố, già làng, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số.

Tổ chức nhân bản các sản phẩm truyền thông do Ủy ban Dân tộc cung cấp như: Sổ tay hướng dẫn, tìm hiểu, hỏi-đáp, phổ biến pháp luật, tuyên truyền viên cơ sở, băng đĩa CD, VCD... bổ sung thêm vào bộ tài liệu cho phù hợp với hình thức tuyên truyền tại địa phương.

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số; Cung cấp tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn và các sản phẩm truyền thông, tài liệu pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình;

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lồng ghép triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong các thiết chế văn hóa, lồng ghép tuyên truyền thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, lễ hội ở địa phương; hướng dẫn việc rà soát, bổ sung nội dung quy định về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào quy ước khu dân cư có đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Cổng thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục, chuyển đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

Trung Kiên

Lượt người xem:  Views:   4
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.