Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 5, Ngày 25/02/2021, 10:00
Thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/02/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 497/KH-UBND ngày 23/02/2021 về việc thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2021.

Nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2021; các sự kiện hội nhập kinh tế quốc tế nổi bật trong năm 2021; về kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh; về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới; về các hiệp định thương mại, cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN và về bảo vệ chủ quyền biển đảo,... trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của Nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Theo đó, nội dung tuyên truyền bao gồm: tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phong trào thi đua yêu nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển đảo, biên giới cắm mốc.

Triển khai thực hiện đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; phản ánh thực tiễn triển khai các chủ trương, chính sách về văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, học đường.

Những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước nói chung và tỉnh nói riêng; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh với các đoàn nước ngoài đến làm việc tại tỉnh; các chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các hoạt động giao lưu văn hóa, ký kết chương trình phối hợp công tác của các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp trong tỉnh với các tổ chức chính trị, xã hội địa phương; tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Tây Ninh.

Chủ trương, giải pháp, kết quả chuyển đổi số cũng như việc triển khai thí điểm chuyển đổi số cho một xã trên địa bàn tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh và thí điểm mô hình đô thị thông minh cho thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành; các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ngành nghề truyền thống, doanh nghiệp sản xuất chuyển đổi sang cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, sản xuất thông minh và từng bước thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế số tại Tây Ninh; các chủ trương, chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 4 và triển khai liên thông 100% dịch vụ công trực tuyến mức 4 lên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tuyên truyền các chủ trương, giải pháp, kết quả liên quan tới an toàn thông tin, quản lý dữ liệu, an ninh mạng tại Tây Ninh.

Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; những vấn đề, vụ việc nhạy cảm, thu hút sự chú ý của dư luận.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này. Cập nhật danh sách phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thường trú hoặc phụ trách địa bàn Tây Ninh trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo cung cấp thông tin, truyền thông theo hướng công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời về các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm, đảm bảo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổng hợp danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, cung cấp cho báo chí Trung ương và địa phương thường trú hoặc phụ trách địa bàn Tây Ninh.

Sơn Nguyễn

Lượt người xem:  Views:   13
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.