Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 03/03/2021, 16:00
Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/03/2021
Ngày 01/3/2021, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 565/KH-UBND tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2021.

Mục đích của kế hoạch là tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, đoàn viên, hội viên, đội viên và quần chúng Nhân dân nhận thức sâu sắc về tư tưởng Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Huy động sức mạnh tổng hợp, sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong thực hiện công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội; giới thiệu những thành tựu đổi mới của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Nội dung tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tuyên truyền các phong trào thi đua do UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp phát động; Kết quả thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các điển hình tiên tiến của tổ chức đảng, đảng viên trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực, mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt.

UBND tỉnh yêu cầu Các Khối Thi đua trên địa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chung phù hợp như hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động giao lưu về nguồn, hoạt động an sinh xã hội, nhất là tổ chức tốt hoạt động đỡ đầu, hỗ trợ các xã trong xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thi tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng và biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong Khối Thi đua.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh (Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh), Nâng cao chất lượng Chuyên trang, Chuyên mục “Thi đua yêu nước” thường kỳ trên trang Báo, phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; xây dựng chuyên mục “Thi đua yêu nước”, “Điển hình tiên tiến” trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, thường xuyên tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, những điển hình, nhân tố mới, người tốt, việc tốt theo nội dung Kế hoạch.

Công bố danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cung cấp để lấy ý kiến quần chúng Nhân dân.

Tuyết Lan

Lượt người xem:  Views:   19
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.