Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 03/03/2021, 16:00
Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/03/2021
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh. Ngày 01/3/2021, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 567/KH-UBND phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021.

Nhằm tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động đảm bảo trật tự ATGT, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề Năm ATGT 2021 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT”; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với năm 2020, Ban ATGT tỉnh yêu cầu các đơn vị thành viên; Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đảm bảo trật tự ATGT, tránh ùn tắc giao thông trong các đề án, quy hoạch của tỉnh và các địa phương, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông vận tải lớn trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về giao thông vận tải; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm ATGT; đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, hành khách, hàng hóa, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển và khuyến khích nhân dân đi lại bằng dịch vụ vận tải công cộng trong đô thị, nội tỉnh và liên tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng đảm bảo việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, trung tâm thương mại, bệnh viện... phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng... Phong trào thi đua được triển khai thực hiện đến hết ngày 31-12-2021.

UBND tỉnh yêu cầu Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở chỉ tiêu, nội dung thi đua của Kế hoạch này, ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học; Quán triệt, phổ biến, triển khai phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với các Cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng tập trung lãnh đạo, triển khai phong trào thi đua đến cơ sở, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân.

Thường xuyên bám sát cơ sở để phát hiện các gương điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phối hợp với chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng, phóng viên báo, đài để biểu dương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

DM

Lượt người xem:  Views:   12
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.