Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 2, Ngày 12/04/2021, 10:00
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/04/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 1067/KH-UBND ngày 09/4/2021 Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm mục đích tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Viết tắt: Luật THTK, CLP), Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Chương trình, Kế hoạch phổ biến pháp luật về THTK, CLP của Trung ương, của tỉnh, của ngành. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức THTK, CLP của đối tượng tuyên truyền; huy động sự tham gia, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong THTK, CLP.

Theo đó, nội dung thực hiện: Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh; Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền về THTK, CLP

UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP và kịp thời triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở cơ quan, đơn vị, nhân dân địa phương, cụ thể: Năm 2021, chủ yếu tuyên truyền các văn bản về THTK, CLP mới ban hành, tuyên truyền đủ nội dung và gửi qua mạng eOffice, hoặc mail, hoặc trang Web để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiên cứu; nhắc lại đối với các văn bản đã tuyên truyền các năm trước để tiếp tục nghiên cứu.

Các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố là cơ quan chủ quản (là đơn vị dự toán có đơn vị trực thuộc) xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền các văn bản cho phù hợp, khả thi; đối với cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí (đơn vị trực thuộc) có thể bố trí nội dung tuyên truyền về THTK, CLP chung trong kế hoạch tuyên truyền pháp luật hằng năm; theo dõi, ghi nhận về nội dung tuyên truyền, số lượt người dự vào Biên bản hoặc sổ họp để làm căn cứ báo cáo, chấm điểm và đánh giá cuối năm. Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về THTK, CLP đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

KH


Lượt người xem:  Views:   17
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.