Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 5, Ngày 15/04/2021, 15:00
Tăng cường công tác xử lý rác thải, xác chết động vật trong công trình thủy lợi
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/04/2021
Nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng nước, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp và các dịch vụ khác, kịp thời ngăn chặn tình trạng vứt rác thải, xác chết động vật, chất thải ra môi trường, công trình thủy lợi, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, vệ sinh môi trường, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng dân cư và thực hiện Kế hoạch số 1200/KH-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025. Ngày 14/4/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 1098/UBND-KT đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ.

​Theo đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (cấp xã) tăng cường kiểm tra phát hiện sớm, xử lý kịp thời, thu gom, tiêu hủy rác thải, xác chết động vật, chất thải trong công tình thủy lợi; không để xảy ra tình trạng xả thải rác thải, xác chết động vật vào công tình thủy lợi gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, ô nhiễm môi trường.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính việc xả rác thải, xác chết động vật của tổ chức, cá nhân vào công trình thủy lợi, có nguy cơ ảnh hưởng lây lan dịch bệnh, ô nhiễm nguồn nước; chủ động bố trí nguồn kinh phí để thực hiện hoạt động truyền thông, tuyên truyền, xử lý rác thải, xác chết động vật theo quy định.

Về thẩm quyền, nội dung, hình thức xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện được quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; Nghị định số 65/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh: Kế hoạch số 2171/KH-UBND ngày 02/10/2019 về việc triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Công văn số 2284/UBND-KTTC ngày 14/10/2019 về việc tập trung chỉ đạo công tác chôn lấp, tiêu hủy, ngăn chặn, xử lý tình trạng vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh; Kế hoạch số 1200/KH-UBND ngày 08/6/2020 về việc hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025; Công văn số 1443/UBND-KTTC ngày 03/7/2020 về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra báo cáo kịp thời việc tổ chức, cá nhân xả thải, rác thải, xác động vật vào trong công trình thủy lợi; xây dựng kế hoạch thu gom định kỳ và xử lý triệt để, không gây ô nhiễm nguồn nước. Trong công tác đầu tư, nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi phải áp dụng TCVN 9164:2012 Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh cụ thể như xây dựng biển thông báo (pa nô) phổ biến với các nội dung tại Phụ lục D của TCVN 9164:2012 góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Thủy lợi.

HN

Lượt người xem:  Views:   23
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.