Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 16/04/2021, 13:00
Tuyển dụng nhân viên y tế, kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/04/2021
Thực hiện Công văn số 217/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng nhân viên y tế, kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, ngày 16 tháng 4 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1131/UBND-KGVX giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:

Rà soát đội ngũ viên chức y tế, kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập theo các quy định hiện hành (Thông tư liện tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập). Trên cơ sở đó, có phương án tuyển dụng, bố trí, sắp xếp linh hoạt, phù hợp với chủ trương tinh giản, tiết kiệm biên chế; phát huy tối đa lực lượng y tế địa phương trong công tác ý tế trường học (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học), bảo đảm các hoạt động hổ trợ, phục vụ trong nhà trường hiệu quả, giúp các cơ sở giáo dục hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ viên chức làm công tác hỗ trợ, phục vụ (trong đó có nhân viên y tế, kế toán) trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong quá trình bố trí, sắp xếp nhân viên trường học cần chú ý xem xét một số nhân viên có thể thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm hoặc hoặc phân công một người làm việc ở một số trường trên cùng địa bàn để tiết kiệm biên chế nhưng phải đảm bảo các hoạt động được thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

Trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, hoàn thiện đề án vị trí việc làm để làm cơ sở xác định số lượng người làm việc và nhu cầu cần tuyển nhân viên trường học (trong đó có nhân viên y tế, kế toán) trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, đảm bảo không tăng tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao và thực hiện tinh giản, tiết kiệm biên chế theo quy định. Việc tuyển mới nhân viên trường học cần ưu tiên cho những cơ sở giáo dục mới thành lập hoặc những nơi không thể thực hiện kiêm nhiệm do khoảng cách vị trí địa lý, trường học có quy Mô lớn và những trường dạy học cả ngày có học sinh ăn ở bán trú tại trường.

Tăng cường giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện sử dụng, quản lý nhân viên trường học đảm bảo linh hoạt, phù hợp với thực hình thực tế của các cơ sở giáo dục; khuyến khích các cơ sở giáo dục có các giải pháp xã hội hóa để huy động các nguồn lực hợp pháp cho việc thực hiện hợp đồng lao động, khoán công việc đối với những nơi còn thiếu hoặc chưa bố trí được nhân viên trường học theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ viên chức làm công tác hỗ trợ phục vụ của ngành (trong đó có nhân viên y tế, kế toán).

Sở Nội vụ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyển dụng viên chức (trong đó có nhân viên y tế, kế toán) đảm bảo phù hợp vị trí Đề án vị trí việc làm và không vượt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Huyền Trinh


Lượt người xem:  Views:   46
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.