Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 20/04/2021, 22:00
Tây Ninh tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/04/2021
Sáng ngày 20/4, UBND tỉnh Tây Ninh tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, tổng kết phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nghị và phát triển: giai đoạn 2017-2020; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực. Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.


Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đến dự.

Theo Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, trong năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng tiếp tục có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động cụ thể theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác Thi đua - Khen thưởng.

UBND tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua hiệu quả, toàn diện, chọn 3 chương trình đột phá (xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; cải cách hành chính), 5 nhóm giải pháp gắn với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" làm nòng cốt, kết hợp phong trào "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" phù hợp điều kiện, tình hình thực tiễn địa phương.


Các điển hình được biểu dương tại hội nghị

Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ XI được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo nhiều tầng lớp Nhân dân, nội dung thi đua phong phú trên nhiều lĩnh vực, tạo động lực mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền các cấp địa phương vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Các phong trào thi đua yêu nước từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức và đạt hiệu quả thiệt thực, công tác thi đua, khen thưởng đã trở thành động lực thúc đẩy và góp phần không nhỏ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đề ra.

Các cơ quan thông tấn, báo chí đã xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục, phóng sự về công tác thi đua, khen thưởng và các tấm gương điển hình tiên tiến phong phú, đa dạng, gần gũi với cuộc sống Nhân dân; qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai tổ chức phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, chất lượng khen thưởng ở các cấp, các ngành được nâng lên. Công tác khen thưởng đúng quy định, công khai, minh bạch có tác dụng động viên, nêu gương và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục; kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương; quan tâm khen thưởng đột xuất, chuyên đề, đối ngoại, khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất ngày càng được coi trọng; tập trung rà soát, tháo gỡ, đề xuất giải quyết khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng. Chủ trương khen thưởng đoàn viên, hội viên, xã viên hợp tác xã và người lao động ở cơ sở tiếp tục tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua trong quần chúng Nhân dân, qua đó công tác thi đua, khen thưởng đã lan tỏa cao trong xã hội.

Quan tâm tổng kết thực tiễn, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, chủ động phát hiện và nhân rộng những gương điển hình tiêu biểu, xuất sắc nhất, xứng đáng nhất và biểu dương khen thưởng.


Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh nhấn mạnh, năm 2020, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã thực hiện hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển kinh tế -xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn. Có được kết quả phấn khởi đó, là nhờ sự đồng tâm, chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, người dân, có sự đóng góp của công tác thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, cá tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua thời gian qua.

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển","Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", ''Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" và các phong trào thi đua theo chuyên đề của tỉnh được tổ chức triển khai có hiệu quả.

Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng. Đó là, công tác thi đua khen thưởng chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn chạy theo chỉ tiêu, còn yếu tố cào bằng, người trực tiếp lao động tuy có được khen thưởng nhưng vẫn chưa nhiều. Nhiều phong trào thi đua thiếu tính định lượng để đánh giá. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình hay, nhưng việc nhân rộng còn chậm chưa tạo hiệu ứng lan tỏa...

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ra sức thi đau lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cùng nhiều sự kiện quan trọng khác của đất nước, của tỉnh, để phát huy kết quả đạt được đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong năm 2021, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua khen thưởng, về các phong trào thi đua yêu nước mà Chính phủ, các bộ, ngành, trung ương và của tỉnh đã đề ra với phương châm bảo đảm thi đua yêu nước một cách thiết thực nhất, hiệu quả nhất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để phát triển nhanh và bền vững.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua nước với phong trào thi đua của các ngành, địa phương gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị. Nội dung thi đua phải được đổi mới theo hướng cụ thể, sát thực tế, đúng với yêu cầu, nhiệm vụ, dễ nhớ, dễ làm, dễ tổng kết.

Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm phát hiện được nhân tố tích cực một cách kịp thời, khen thưởng động viên thông qua các hình thức, đổi mới theo hướng khen thưởng đột xuất nhiều hơn để kịp thời động viên các tổ chức, cá nhân; bảo đảm các điều kiện, tiêu chí khen thưởng để tạo sự công bằng. Các nhân tố điển hình phải thực sự tiêu biểu, đúng người, đúng thành tích, tránh cào bằng, khắc phục triệt để biểu hiện vì thành tích, vì chỉ tiêu mà hạ thấp tiêu chuẩn, hạ thấp chất lượng.

Nhân rộng gương điển hình tiên tiến, lan tỏa nhiểu hơn nữa, rộng hơn nữa các gương điển hình, các mô hình, các phong trào thi đua yêu nước đến các cấp, các ngành, trong cộng đồng xã hội, tiến tới xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, văn minh hơn.

Mở rộng các đối tượng, tập trung khen thưởng những người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, các chiến sĩ lực lượng vũ trang ngày đêm làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới tạo tính lan tỏa tốt hơn.

Nhân hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc đã phát động phong trào thi đua đẩy mạnh lao động, sản xuất, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, giai đoạn 2020-2025, đặc biệt là tích cực ra sức thi đua chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thi đua lập thành tích để tiếp tục thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" trong phòng, chống dịch, trong thúc đẩy kinh tế-xã hội, thi đua yêu nước để tạo tính lan tỏa trong cộng đồng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các phong trào thi đau yêu nước đã và đang được phát động hiện nay.Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương và chúc mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Phạm Văn Tân - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Phan Thị Điệp - nguyên ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Triều - nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể


Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể

Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh còn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể, 3 cá nhân; cờ thi đua của Chính phủ cho 5 tập thể, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 40 cá nhân; trao cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể.

Chính Thuần


Lượt người xem:  Views:   55
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.