Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 21/04/2021, 16:00
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 46 năm Ngày giải phóng Tây Ninh (30/4/1975 – 30/4/2021)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/04/2021
Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, qua đó khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Chiến thắng 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước; là bài học sâu sắc về ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc. Tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về những thành tựu đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển; thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Tây Ninh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ngày 20/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 1169/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 46 năm Ngày giải phóng Tây Ninh (30/4/1975 – 30/4/2021)

Theo đó, các hoạt động tuyên truyền khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. Tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo, quả cảm, vượt mọi gian khổ, hy sinh, quyết bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc của quân và dân ta; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu của các nước và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Tuyên truyền kết quả, thành tựu chính trị, kinh tế, xã hội to lớn của đất nước nói chung và Tây Ninh nói riêng trong công cuộc đổi mới xây dựng, phát triển, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc sau 46 năm giải phóng. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các hoạt động thiết thực trong công tác "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" chăm lo các gia đình chính sách, thương bệnh binh. Tuyên truyền quảng bá hình ảnh quê hương, con người, tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan đường phố (băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, pano…). Truyền thông, thông tin đại chúng (báo, đài, hệ thống trạm truyền thanh…) xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phụ trương, viết bài đưa tin trên Cổng thông tin điện tử, chiếu phim lịch sử, đưa tin phóng sự về các nhân chứng lịch sử, các gương điển hình tiên tiến trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương…

Thời gian tuyên truyền: Từ ngày  20/4/2020 đến hết ngày 03/5/2021.

Tổ chức chương trình Lễ viếng bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh.

Đồng thời, thăm hỏi gia đình chính sách, Tổ chức đoàn: Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện Lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố đi thăm và tặng quà 190 đối tượng là Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan đường phố. Hướng dẫn và giám sát kiểm tra việc thực hiện treo cờ Tổ quốc tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên toàn địa bàn tỉnh trong ngày kỷ niệm. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan chuẩn bị Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ.

KH


Lượt người xem:  Views:   48
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.