Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 19/07/2022, 15:00
6 tháng đầu năm 2022: Kinh tế tỉnh phục hồi tích cực và tăng trưởng khá
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/07/2022
Ngay sau khai mạc Kỳ họp, sáng 19/7, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đi vào các nội dung chương trình.


Chủ tọa Kỳ họp

Tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2022.


Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong phát biểu tại Kỳ họp

Theo UBND tỉnh, trong những tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 được kiềm chế, tỷ lệ lây nhiễm giảm ở mức thấp nhất. Các hoạt động kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh và xã hội khôi phục hoàn toàn trong điều kiện bình thường mới.

Kinh tế phục hồi tích cực và tăng trưởng khá, GRDP tăng 5,2% so với cùng kỳ. Hầu hết các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đều hoạt động trở lại. Thu ngân sách đạt 60% so với dự toán. Kim ngạch xuất khẩu tăng 17,7% đạt 3,2 tỷ USD. Thương mại - dịch vụ tăng khá cao, đặc biệt ngành du lịch phục hồi nhanh, tăng cao cả về số lượng khách du lịch và doanh thu (lượng khách tăng 124,3% đạt mức 3,3 triệu lượt khách; doanh thu du lịch tăng 54,2% đạt mức 800 tỷ đồng). Thu hút đầu tư trong nước tăng khá. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện (chỉ số PAPI có tiến bộ, tăng 20 bậc từ xếp 51/63 tỉnh, thành phố năm 2020 lên 31/61 tỉnh, thành phố năm 2021).

Các mặt văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; an sinh xã hội được bảo đảm, không để xảy ra hộ thiếu đói do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông đường bộ giảm trên cả 3 tiêu chí. Đối ngoại được củng cố, duy trì thường xuyên.

UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành 20 Quyết định quy phạm pháp luật, trình HĐND tỉnh ban hành 2 Nghị quyết quy phạm pháp luật, 3 Nghị quyết cá biệt. Các văn bản được ban hành kịp thời, đồng bộ với quy định trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành. Triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ việc xây dựng Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Trình Chính phủ về chủ trương đầu tư 2 dự án đô thị mới, 1 dự án đầu tư chuyên đề thuộc quy hoạch khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen; điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030; kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Tập trung giải quyết một số tồn đọng liên quan đến dự án đầu tư như phát triển khu du lịch đảo nhím, Chợ Long hoa, khu kinh tế cửa khẩu Mộc bài, ...

Thời gian qua, Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh đã dành thời gian đi công tác cơ sở để kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo. Trong đó, nổi bật là đã tổ chức đoàn của UBND tỉnh làm việc với UBND 4 huyện, thành phố; Tổ chức buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh với doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; Tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho rằng, kinh tế tuy phục hồi nhưng chưa đạt mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế phục hồi chậm, còn nhiều khó khăn như thiếu lao động, vật tư đầu vào sản xuất tăng cao, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp. Thu ngân sách nhà nước đạt khá nhưng chưa tạo ra nguồn thu mang tính đột phá. Cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa toàn diện, thiếu vững chắc (các chỉ số PCI, PAR Index giảm so với năm 2020)…

Do đó, UBND tỉnh xác định một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2022. Đó là tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép: phòng chống, khống chế, từng bước đẩy lùi đại dịch và đẩy mạnh khôi phục, phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Quan tâm tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ tiêm vacxin mũi tăng cường cho người dân. Đề ra các biện pháp kiềm chế lạm phát, nhất là kiềm chế giá cả vật liệu xây dựng, hàng hóa để duy trì tốc độ tăng trưởng và tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển, ổn định đời sống người dân.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công; thúc đẩy công tác đền bù giải phóng mặt bằng; nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai hoàn thành quy hoạch tỉnh theo đúng tiến độ và các quy hoạch liên quan theo kế hoạch đề ra, tạo nền tảng thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung giải pháp từng bước khắc phục thiếu nhân lực y tế, giáo viên, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng giáo dục; khắc phục sớm tình trạng thiếu thuốc khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục thể thao. Bảo đảm an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng thiếu đói do ảnh hưởng của đại dịch và do lạm phát. Kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, duy trì trong tốp dẫn đầu cả nước về tỷ lệ hộ nghèo thấp…


Đồng chí Nguyễn Đài Thy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Đài Thy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Hồ Đức Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình bày Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Các đại biểu nghe Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh; Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Các ban của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thẩm tra các báo cáo thuộc lĩnh vực pháp chế.


Đồng chí Trịnh Ngọc Phương - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày các Tờ trình

Đồng chí Trịnh Ngọc Phương - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày các Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết, gồm Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 2.

Đồng chí Nguyễn Đình Xuân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2030.

Đồng chí Kiều Công Minh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Trương Văn Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày các Tờ trình

Đồng chí Trương Văn Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày các Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh; Nghị quyết Quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Tây Ninh đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp khu vực, miền, cụm và cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025.


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 2022.

Đồng chí Trần Văn Luận - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh.

Buổi chiều, Kỳ họp bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và thảo luận tại tổ các nội dung được trình tại Kỳ họp.

Nhã Khôi


Lượt người xem:  Views:   136
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.