Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 2, Ngày 12/09/2022, 11:00
Hoàn thành thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh trước ngày 15/12/2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/09/2022
Theo Kế hoạch số 3063/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai, hoàn thành dữ liệu thông tin thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh trước ngày 15/12/2022.

Việc thu thập thông tin thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp, nhu cầu sử dụng lao động, lao động theo nghề, trình độ đào tạo trên địa bàn tỉnh năm 2022, làm cơ sở hoạch định chính sách về lao động - việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động và làm căn cứ để phân tích, dự báo, đánh giá tình hình lao động, việc làm, dạy nghề nhằm hoạch định chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

 Đối tượng thu thập về cung lao động là người từ 15 tuổi trở lên đang thực tế thường trú tại địa bàn tỉnh (theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH). Đối tượng thu thập về cầu lao động là người sử dụng lao động (doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận đóng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 9, Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH). Đối tượng được thu thập là người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh thuộc các đối tượng quy định tại Điều 154, Bộ Luật lao động, các đối tượng quy định tại Điều 2, Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm viẹc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Điều 12, Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH.

Thời gian thu thập thông tin là 30 ngày, bắt đầu thời điểm từ ngày 01 tháng 7 hàng năm (riêng năm 2022 thời gian thu thập thông tin bắt đầu từ ngày 01/10/2022).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động cho Trung tâm Dịch vụ việc làm, Ban Quản lý Khu kinh tế và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trước ngày 20/9/2022; Triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và kiểm tra, giám sát thu thập, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022 đối với cấp huyện; Triển khai, tổ chức nhập dữ liệu thông tin vào phần mềm theo hình thức thuê các cá nhân, tổ chức bên ngoài thực hiện, theo đúng quy định; thời gian nhập dữ liệu khi Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển giao phần mềm cho địa phương; Hoàn thành nhập dữ liệu thông tin vào phần mềm, tổng hợp kết quả báo cáo theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH gửi UBND tỉnh và Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2022.

UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động tại địa phương, tổ chức tập huấn cho công chức văn hóa xã hội cấp xã và người trực tiếp tham gia thu thập, cập nhật thông tin thị trường lao động hoàn thành trước ngày 25/9/2022; Tổ chức triển khai cho ấp, khu phố thực hiện thu thập, ghi chép thông tin thị trường lao động trên địa bàn bắt đầu từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/10/2022; thực hiện kiểm tra giám sát, nghiệm thu từ ngày 01/11/2022 đến ngày 15/11/2022 và tổng hợp, báo cáo, gửi kết quả trước ngày 20/11/2022.

UBND các xã, phường, thị trấn lựa chọn người có năng lực, trình độ, nhiệt tình ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố tham gia tập huấn nghiệp vụ, để trực tiếp thu thập, ghi chép thông tin thị trường lao động tại địa phương.

TT


Lượt người xem:  Views:   27
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822469 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.