Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 09/09/2022, 16:00
Triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/09/2022
Nhằm đảm bảo và nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua đặc biệt sau 2 năm bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh: Quyết định sô 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021, Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019, Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017, Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai và hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, hình thức, nội dung tư vấn tâm lý học đường; có biện pháp phòng ngừa, phát hiện và can thiệp kịp thời về tư vấn tâm lý học đường; bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tại các cơ sở giáo dục về tâm lý học đường; khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt hoạt động hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan tại địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong triển khai phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp với những trường hợp học sinh có khó khăn về tâm lý.

Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan sắp xếp, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách tư vấn tâm lý học đường theo quy định; nghiên cứu cơ chế bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý theo diện hợp đồng lao động.

TT


Lượt người xem:  Views:   6
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822469 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.