Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 09/09/2022, 17:00
Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/09/2022
Nhằm khắc phục những hạn chế và thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, ngày 08/9/2022, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân.

Đối với những dự án đầu tư công trọng điểm do các Sở, ban, ngành tỉnh làm chủ đầu tư phải thường xuyên rà soát tiến độ bàn giao mặt bằng; đồng thời phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và Tài chính hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, thành phố trong từng khâu công việc từ khi bắt đầu đến khi hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, rà soát, tổng hợp những bất cập, chồng chéo, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện.

Đối với những dự án đầu tư công do UBND huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư hoặc được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng phải thường xuyên rà soát tiến độ bàn giao mặt bằng, trường hợp cần thiết thì thành lập tổ công tác nhằm hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện theo đúng quy định; Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra trong từng khâu công việc từ khi bắt đầu đến khi hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đặc biệt là sự phối hợp giữa Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện với Tổ Chuyên viên giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

Các cơ quan chức năng thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật, công khai, minh bạch việc thu hồi đất, nhất là niêm yết công khai danh sách và bảng giá đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định; tập trung xử lý các vấn đề còn tồn đọng, khó khăn, vướng mắc; động viên, biểu dương các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt, đồng thời kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, có hành vi kích động, lôi kéo, cản trở giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đầu tư công. Trong công tác vận động, cần chú trọng tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong gia đình thuộc diện phải giải phóng mặt bằng. Tập trung vận động những cá nhân, hộ gia đình có uy tín, có tầm ảnh hưởng, tác động đến người dân, cộng đồng dân cư gương mẫu chấp hành để quần chúng Nhân dân noi theo.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, ngăn chặn việc lấn chiếm, xây dựng trái phép và hạn chế việc tranh chấp, đảm bảo xác định đúng hiện trạng, nguồn gốc và thời gian sử dụng đất phục vụ tốt việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Chủ động xây dựng, triển khai các khu tái định cư, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư tập trung trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Lựa chọn đơn vị tư vấn đo đạc địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng có năng lực, kinh nghiệm để hợp đồng đo đạc và tổ chức nghiệm thu đúng theo quy định và tiến độ.

Tiếp tục rà soát củng cố, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố theo nguyên tắc, một đơn vị có thể cung ứng nhiều loại hình dịch vụ công; đảm bảo số người làm việc tối thiểu trong một đơn vị để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng về kiến thức pháp lý, các kĩ năng xử lý tình huống, tiếp xúc, vận động người dân,... để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tốt hơn.

Tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá lại quá trình chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của từng dự án; kịp thời kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế, chính sách trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các ngành chức năng, UBND huyện, thị xã, thành phố tham mưu, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế, chính sách trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và sát với quy định của Trung ương.

Gia Huy


Lượt người xem:  Views:   38
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822469 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.