Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 08/02/2023, 17:00
Nghiêm túc thực hiện kiểm soát thu nhập cá nhân sau kỳ kê khai năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/02/2023
Nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập và những nội dung liên quan đến công tác kê khai tài sản, thu nhập; Ngày 08/02/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 280/UBND-NC đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương nghiêm túc chấn chỉnh công tác kiểm soát thu nhập cá nhân, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung như sau:

Nghiên cứu toàn văn tại điểm b khoản 1 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng, xác định và thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với các trường hợp thuộc diện bắt buộc phải kê khai lần đầu theo quy định. Đây là công tác thường xuyên được thực hiện ngay khi phát sinh đối tượng thuộc diện kê khai lần đầu, không chờ đến kỳ kê khai tập trung hằng năm của UBND tỉnh, nếu mốc thời gian trong bản kê khai không đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng thì tiến hành cho kê khai lại.

Lập danh sách tất cả các trường hợp thuộc diện kê khai lần đầu (tính từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 01/02/2023) thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, địa phương, bàn giao các bản kê khai lần đầu đã hoàn thành vào Hệ thống quản lý và lưu trữ bản kê khai minh bạch tài sản của Thanh tra tỉnh.

Kể từ sau ngày 01/02/2023 trở đi, Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương nghiêm túc chỉ đạo bộ phận tham mưu bám sát chặt chẽ, thực hiện kịp thời việc kê khai lần đầu theo theo quy trình: Cơ quan quản lý người được trúng tuyển (công chức), bổ nhiệm lần đầu (viên chức) tổ chức cho kê khai tài sản, thu nhập lần đầu trong vòng 10 ngày theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng; Trực tiếp bàn giao hoặc thông qua đầu mối được phân công của cơ quan, địa phương bàn giao các bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu về Hệ thống quản lý và lưu trữ bản kê khai minh bạch tài sản của Thanh tra tỉnh chậm nhất 20 ngày kể từ ngày hoàn thành việc kê khai lần đầu.

Tiếp tục tăng cường các biện pháp chỉ đạo, tập huấn nâng cao nhận thức quy định về kê khai tài sản, thu nhập theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiểm soát tài sản, thu nhập; không để xảy ra tình trạng sai phạm.

TT


Lượt người xem:  Views:   37
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822.233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.