Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 24/02/2023, 12:00
Thông báo Tuyển chọn, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/02/2023
Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Tây Ninh thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ KH&CN, có con dấu và tài khoản tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023 như sau:

1. Tên nhiệm vụ:

(1) Đề tài: "Sự biến đổi các giá trị văn hóa gia đình truyền thống của tỉnh Tây Ninh";

(2) Dự án sản xuất thử nghiệm: "Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số cây trồng chủ lực của tỉnh Tây Ninh";

(3) Đề tài: "Sinh tổng hợp nano bạc – nano đồng bằng dịch chiết lá mãng cầu (Annona squamosa L) để ứng dụng phòng trừ một số vi sinh gây bệnh trên cây trồng";

(4) Đề tài: "Nghiên cứu quy trình chiết xuất thu sản phẩm policosanol từ các phế phẩm của cây mía".

(Kèm theo Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023)

2. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn cần đảm bảo các thành phần sau:

a) Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

- Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);

b) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh (Biểu B1-1-ĐON);

c) Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN hoặc Biểu B1-2b-TMĐTXH); thuyết minh dự án SXTN (Biểu B1-2c-TMDA);

d) Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Biểu B1-3-LLTC);

đ) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);

e) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ KH&CN có thuê chuyên gia);

g) Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Biểu B1-5-PHNC);

h) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

i) Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

k) Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh phải có vốn đối ứng (đối với dự án cấp tỉnh). Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:

- Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ.

- Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ

- Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng thực hiện nhiệm vụ;

l) Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

Chi tiết các biểu mẫu, thông tin liên quan xin truy cập trên website: http://sokhcn.tayninh.gov.vnMục Thông báo.

3.  Cách thức nộp hồ sơ:               

- Hồ sơ tham gia tuyển chọn: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp gồm 10 bộ (trong đó có 01 bộ gốc và 09 bộ sao) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

+ Hồ sơ tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023.

+ Tên nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp;

+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ;

+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 14/4/2023. Hồ sơ nhận được sau thời hạn trên sẽ không được tham gia tuyển chọn.

- Nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Văn thư Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh trong giờ hành chính hoặc gửi theo đường bưu điện về Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh - Số 211, đường 30/4, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Một số lưu ý:

Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày theo dấu công văn đến của Văn thư Sở KH&CN (trường hợp nộp trực tiếp) hoặc ngày ghi ở dấu đến của Bưu điện tỉnh Tây Ninh (trường hợp gửi qua Bưu điện).

Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định, các tài liệu bổ sung sau thời hạn nộp hồ sơ theo quy định không là bộ phận cấu thành của hồ sơ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học – Sở KH&CN Tây Ninh; điện thoại: 0276.3825849; email: qlkh@tayninh.gov.vn.

Tài liêu liên quan kèm theo Tải về tại đây.                                      

 

 


Lượt người xem:  Views:   36
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822.233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.