Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 28/02/2023, 10:00
Hội thảo khoa học “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam – Khởi nguồn và động lực phát triển”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/02/2023
Sáng 27/02, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu trên toàn quốc.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng – Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà – Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng – Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đoàn Minh Huấn - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có các đồng chí: Nguyễn Thành Tâm – Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và báo cáo viên cấp tỉnh.Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh Hội thảo nhằm tôn vinh, nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử, chính trị, khoa học và tầm vóc thời đại về sự ra đời của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình phát triển của nền văn hóa và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta; góp phần triển khai thắng lợi quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người Việt Nam tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Kết luận của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, quán triệt sâu sắc bài phát biểu rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị này.

Hội thảo diễn ra với hai phiên gồm phiên chuyên đề và phiên thảo luận bàn tròn, tập trung vào hai nội dung chính nhằm luận giải, làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; Văn hóa, con người Việt Nam – Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Hội thảo đã thành công tốt đẹp và thống nhất đánh giá ý nghĩa lịch sử to lớn mang tầm thời đại và sức sống lâu dài, bền vững của Đề cương văn hóa Việt Nam. Hội thảo hôm nay cùng với thành quả nghiên cứu, những tư liệu lịch sử đã công bố, thêm một lần nữa chứng minh và khẳng định giá trị to lớn toàn diện của Đề cương về văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, cần tiếp tục kế thừa vận dụng những quan điểm cốt lõi của Đề cương, nhất là ba nguyên tắc cơ bản, đó là dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa để nghiên cứu, tổng kết, làm rõ, sâu sắc hơn nữa nội hàm và mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong tình hình mới; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa, tạo hành lang pháp lý để khơi thông mọi tiềm năng, nguồn lực cho văn hóa phát triển góp phần quan trọng đưa đất nước phát triển đi lên.

ML


Lượt người xem:  Views:   25
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822.233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.