Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 04/09/2020, 21:00
Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/09/2020
Nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi của cán bộ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) các cấp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở có đủ năng lực triển khai có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đến cuối năm 2020 các cán bộ thực hiện công tác XDNTM các cấp được tập huấn, bồi dưỡng, có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung thuộc Chương trình. Ngày 04/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 2108/KH-UBND triển khai Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc giao vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, Đối tượng tập huấn, bồi dưỡng là Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020; cán bộ các Sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh, các Tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình; cán bộ Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh. Thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện; cán bộ Văn phòng Điều phối XDNTM cấp huyện; cán bộ các Phòng, ban, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình.

Nhóm cán bộ XDNTM cấp cơ sở (xã, ấp): Cán bộ, công chức xã theo quy định các Nghị định của Chính phủ số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; cán bộ Đảng, tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc; cán bộ được cấp trên tăng cường về xã; cán bộ nguồn trong diện quy hoạch của xã.

Nội dung tập huấn, bồi dưỡng theo Chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ XDNTM các cấp thuộc Chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2016 - 2020 (gồm 04 nhóm nội dung, 17 chuyên đề), các chủ trương, chính sách mới quy định về XDNTM.

UBDN tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBMTTQ Việt Nam, các Tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức triển khai, theo dõi tình hình thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh theo quy định (lồng ghép trong báo cáo định kỳ Chương trình).

UBND cấp huyện trên cơ sở Kế hoạch, UBND cấp huyện xây dựng, phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí tập huấn, bồi dưỡng cụ thể trên địa bàn, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (lồng ghép trong báo cáo định kỳ Chương trình). Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ XDNTM cấp cơ sở.

Nội dung chi tiết xem Tải về tại đây.

MT

Lượt người xem:  Views:   15
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.