Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 02/10/2020, 14:00
Hoạt động ủy thác, giai đoạn 2015-2020: Một kênh dẫn vốn, một phương thức quản lý vốn hiệu quả
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/10/2020
Sáng ngày 01/10, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng khác, giai đoaạn 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh

Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh, tham dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện phương thức ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với việc hình thành mạng lưới Tổ Tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV) đến các thôn, ấp, bản, làng trên toàn quốc, phương thức ủy thác đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, gắn kết 4 nhà (Ngân hàng, Chính quyền, Tổ chức chính trị - xã hội và Tổ TK&VV) cùng chung tay giúp người nghèo, đối tượng chính sách biết sử dụng vốn vay, tạo sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

NHCSXH thực hiện phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc thông qua các tổ chức chính trị - xã hội theo các nguyên tắc bình xét dân chủ, công khai. Nguồn vốn giải ngân trực tiếp đến người vay thông qua hoạt động của Tổ giao dịch tại Điểm giao dịch xã, nhằm tiết giảm tối đa chi phí cho người vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với dịch vụ tài chính tín dụng. Phương thức cho vay này đã thể hiện tính ưu việt riêng có của NHCSXH.


Người dân thực hiện thủ tục vay vốn tại Ngân hàng CSXH chi nhánh Tây Ninh

Việc tổ chức thực hiện các nội dung ủy thác được NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai ở cả 4 cấp, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đến 31/8/2020, 100% tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, 98,3% tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện ký kết văn bản liên tịch với NHCSXH cùng cấp, 87% tổ chức chính trị - xã hội cấp xã ký kết Hợp đồng ủy thác với NHCSXH cấp huyện.

Đến 31/8/2020, tổng dư nợ chương trình tín dụng thực hiện theo phương thức ủy thác là 220.545 tỷ đồng (chiếm 99,56% tổng dư nợ của NHCSXH), tăng 90.491 tỷ đồng so với năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11,8%. Tổng doanh số cho vay theo phương thức ủy thác, giai đoạn 2015-2020 đạt 334.061 tỷ đồng (chiếm 98,8% tổng doanh số cho vay của NHCSXH).

Việc thực hiện ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức chính trị-xã hội đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng tín dụng, nợ quá hạn trong tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội giảm dần. Tỷ lệ thu lãi tăng dần qua từng năm, đảm bảo thu đúng, thu đủ, giảm thiểu lãi tồn đọng.

Kết quả đạt được tiếp tục khẳng định, đây là một kênh dẫn vốn, một phương thức quản lý vốn hiệu quả, phù hợp với cấu trúc hệ thống chính trị, phù hợp với người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội cũng như góp phần hạn chế, đẩy lùi tệ cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.


Giải ngân vốn Ngân hàng CSXH tại xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành

Tại Tây Ninh, tính trong giai đoạn 2015-2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt hơn 2.460 tỷ đồng, tăng hơn 1.070 tỷ đồng so với 31/12/2014. Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 12,13%, với hơn 107.900 khách hàng còn dư nợ. Dư nợ tập trung vào một số chương trình tín dụng lớn, như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm…Tổng doanh số cho vay đạt hơn 3.118 tỷ đồng, với hơn 164.500 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng doanh số thu nợ đạt hơn 2.047 tỷ đồng (bằng 65,7% doanh số cho vay).

Phát biêu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đánh giá cao kết quả hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng khác, giai đoạn 2015-2020 và nhấn mạnh, chính sách xã hội là giải pháp quan trọng mà Đảng và Nhà nước thực hiện thành công ở nước ta trong xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội. Vốn vay phát huy được tối đa hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, các đối tượng có thêm điều kiện phát triển kinh tế.

Đồng chí đánh giá cao mô hình tổ tiết kiệm và vay vốn, hiệu quả cao nhất là góp phần đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy hơn nữa hiệu quả của phương thức cho vay ủy thác, tập trung phát triển bền vững kinh tế- xã hội, trong đó tập trung, tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Quyết định 401/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Đồng thời, tập trung huy động nguồn vốn đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu của các đối tượng, kịp thời đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội. Ngân hàng CSXH và các tổ chức chính trị-xã hội phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, động viên, khích lệ người nghèo và các đối tượng khác mạnh dạn vay vốn để đầu tư phát triển vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong đó có giám sát công tác thực hiện chính sách xã hội, các hoạt động ủy thác cho vay đảm bảo quá trình thực hiện cho vay công khai, minh bạch.

Ngân hàng CSXH phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cho Chính phủ thực hiện tổng kết việc xây dựng và phát triển Ngân hàng CSXH giai đoạn 2011-2020, xây dựng cho giai đoạn 2021-2030 đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần làm cho sự phát triển ngày càng bền vững.

Gia Thọ

Lượt người xem:  Views:   28
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.