Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 7, Ngày 10/10/2020, 16:00
Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam làm việc tại Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/10/2020
Chiều ngày 09/10, Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (HĐQT NHCSXH) do đồng chí Võ Thành Thống - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên HĐQT là trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban đại diện HĐQT chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh.

Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp đoàn giám sát có đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.


Đồng chí Trương Hồng Đức - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Hồng Đức - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh cho biết, thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014  và Quyết định 401/QĐ-TTg về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong năm 2019, địa phương đã hỗ trợ 30 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 22 tỷ đồng, ngân sách huyện là 8 tỷ đồng. 9 tháng năm 2020, Ngân sách địa phương chuyển 33 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh là 22,5 tỷ đồng, ngân sách huyện là 10,5 tỷ đồng. Lũy kế, từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW nguồn vốn được chuyển là hơn 161 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh là 130,6 tỷ đồng, ngân sách huyện là hơn 30,5 tỷ đồng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng nguồn vốn thực hiện đến 30/9/2020 là 2.556,89 tỷ đồng, tăng so đầu năm là 88,99 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 3,61%. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư từ ngân sách địa phương là 213,07 tỷ đồng, tăng 33 tỷ đồng so đầu năm, chiếm 8,33% trong tổng nguồn vốn.

Tổng dư nợ đến 30/9/2020 là 2.548,04 tỷ đồng với với 10 chương trình tín dụng, 105.066 hộ vay, đạt 47,3% kế hoạch tăng trưởng năm 2020, tăng 85,66 tỷ đồng so đầu năm. Nợ quá hạn 9,39 tỷ đồng, chiếm 0,37% trong tổng dư nợ, tăng 2,1 tỷ đồng so với đầu năm. 9 tháng đầu năm 2020, doanh số cho vay là hơn 510 tỷ đồng.

Đến 30/09/2020, tổng số tổ tiết kiệm và vay vốn là 2.678 tổ tiết kiệm và vay vốn giảm 17 tổ so với đầu năm. Tổng dư nợ ủy thác đến 30/09/2020: 2.542.791,2 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 99,79% tổng dư nợ.

Theo đánh giá, trong năm 2020, đã có 19.505 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp 3.072 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, cận nghèo; thu hút tạo việc làm cho 2.154 lao động từ chương trình cho vay giải quyết việc làm; giúp 1.278 lượt học sinh sinh viên (vay mới) có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập trong năm; xây dựng 22.808 công trình nước sạch và công trình vệ sinh mội trường nông thôn... Tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện đã góp phần tích cực trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Nhân dịp này, tỉnh Tây Ninh kiến nghị Trung ương cho phép tiếp tục thực hiện chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo khi kết thúc thời hạn quy định (theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2020); đồng thời cho phép kéo dài thời gian hộ gia đình được thụ hưởng chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo lên tối đa là 5 năm. Tiếp tục thực hiện chương trình tín dụng Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn sau năm 2020, giúp người dân tiếp tục được tiếp cận và thụ hưởng nguồn vốn tín dụng để xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa những công trình cấp nước sạch, công trình vệ sinh đạt chuẩn, góp phần xây dựng nông thôn mới, đồng thời bổ sung đối tượng vay vốn là hộ gia đình ở khu vực đô thị chưa có nước sạch hoặc đã có nhưng chưa đạt quy chuẩn, chưa bảo đảm vệ sinh; Sớm ban hành chính sách xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan phù hợp với đặc điểm, điều kiện đặc thù của hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng này có cơ hội phục hồi sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Các thành viên Đoàn trao đổi, tìm hiểu thêm về các nguồn vốn ủy thác của địa phương, đánh giá các tổ tiết kiệm và vay vốn; công tác kiểm tra của Ban Đại diện; biện pháp để đạt kế hoạch tăng tưởng tín dụng năm 2020…

 

Đồng chí Võ Thành Thống - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên HĐQT NHCS, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Võ Thành Thống - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên HĐQT NHCS, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao sự nỗ lực của Tây Ninh trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2019, Ban Đại diện có nhiều cố gắng hoạt động với phương pháp làm việc hiệu quả. Sau hội họp có nghị quyết xác định định hướng, phân công nhiệm vụ cho thành viên chặt chẽ. Ban đại diện còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cấp trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ của ngân hàng, bám sát những nhu cầu của địa phương (việc làm, nước sạch, giải quyết việc làm). Công tác kiểm tra giám sát được quan tâm.

Sau khi chỉ ra những hạn chế, Trưởng đoàn công tác đề nghị Tây Ninh cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tỷ lệ tăng trưởng tín dụng đạt kế hoạch đề ra; ban đại diện quán triệt thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014  và Quyết định 401/QĐ-TTg về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, Ngân hàng chính sách tiếp tục tham mưu cho Ban đại diện phối hợp thực hiện tốt hoạt động của điểm giao dịch để hiệu quả tín dụng chính sách ngày càng được nâng lên đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Riêng các kiến nghị của Tây Ninh, đoàn ghi nhận và sẽ xem xét giải quyết.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng cho rằng, thời gian qua, Tây Ninh luôn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội để lan tỏa tính nhân văn, những tấm gương vượt khó vươn lên làm giàu từ nguồn vốn của ngân hàng để tạo động lực, vận động, khuyến khích người dân mạnh dạn vay vốn. Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014  và Quyết định 401/QĐ-TTg về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Tây Ninh đẩy mạnh thực hiện 3 mục tiêu là giải quyết việc làm, cho vay hộ nghèo và chương trình nước sạch cùng với việc thẩm định đúng đối tượng, giải ngân nhanh, kiểm tra sử dụng nguồn vốn hiệu quả, giúp hộ nghèo vươn lên, không phải vay tín dụng đen. Tây Ninh sẽ có những biện pháp hữu hiệu nhằm hướng đến mục tiêu phấn đấu kéo giảm hộ nghèo xuống dưới 1%, 100% dân số thành thị được sử dụng nước sạch…Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của đoàn, sẽ có những chỉ đạo để khắc phục trong thời gian tới.

 

CT

Lượt người xem:  Views:   55
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.