Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 09/10/2020, 16:00
Triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/10/2020
Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; ngày 08/7/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 2445/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ nhằm đảm bảo chính sách hình sự nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phòng ngừa, hạn chế tình trạng tái phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Xác định nội dung thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để nâng cao hiệu quả biện pháp tái hòa nhập cộng đồng.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông  phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù để tạo điều kiện giúp đỡ ổn định cuộc sống, góp phần ngăn ngừa tái phạm; tuyên truyền rộng rãi các mô hình điển hình, các cá nhân tiên tiến và các cách làm sáng tạo, có hiệu quả trong thực hiện biện pháp tái hòa nhập cộng đồng.

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh, dành các chuyên mục tuyên truyền các gương điển hình về thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng, các mô hình hiệu quả giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tiến bộ, ổn định cuộc sống, nhất là các cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù.

Công an tỉnh xây dựng phóng sự, bài viết tuyên truyền về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; chủ động trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về các gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay trong công tác tái hòa nhập cộng đồng cho các cơ quan thông tin truyền thông để viết bài, đưa tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng; có chính sách phù hợp khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện để người chấp hành xong hình phạt tù có điều kiện học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống. Tổ chức việc dạy nghề, giải quyết việc làm giúp người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện các chính sách trợ giúp khác theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng như: Tổ chức tiếp nhận, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù về địa phương, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét rút ngắn thời gian thử thách; miễn chấp hành thời hạn còn lại của hình phạt bổ sung; miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự cho người chấp hành xong hình phạt tù khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thực hiện chính sách đối với người chấp hành xong hình phạt tù thuộc đối tượng bảo trợ xã hội...

Nội dung chi tiết xem Tải về tại đây.

Châu Long

Lượt người xem:  Views:   19
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.