Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 09/10/2020, 16:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành án đối với pháp nhân thương mại
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/10/2020
Nhằm phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại và Nghị định số 44/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại đến các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã để nắm vững, thực hiện nghiêm túc; xác định trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm thực hiện đồng bộ, thống nhất, đúng quy định của pháp luật về thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2444/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 55/NĐ-CP và Nghị định số 44/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa

Theo đó, các nội dung của kế hoạch bao gồm: Tổ chức phổ biến, quán triệt; Công tác tuyên truyền, Công tác theo dõi, quản lý, giám sát triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định số 55/2020/NĐ-CP và các Bộ luật, Luật, Nghị định có liên quan đến pháp nhân thương mại, như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Bộ luật Dân sự năm 2015; Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Nghị định số 44/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại để triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về pháp nhân thương mại; quyền và nghĩa vụ của pháp nhân thương mại; trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, nhất là cơ quan quản lý nhà nước trong việc phối hợp tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức nắm nội dung cơ bản của Nghị định số 55/2020/NĐ-CP, Nghị định số 44/2020/NĐ-CP của Chính phủ đề từng cá nhân trong các cơ quan, tổ chức nâng cao trách nhiệm tổ chức thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Sở tư pháp tham mưu cho Hội đồng Phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghị định số 55/2020/NĐ-CP, Nghị định số 44/2020/NĐ-CP của chính phủ; chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan biên soạn tài liệu tuyên truyền, tài liệu tập huấn cho cán bộ, công nhân viên thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại.

Công an tỉnh tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan đối với lĩnh vực thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền Nghị định số 55/2020/NĐ-CP, Nghị định số 44/2020/NĐ-CP của Chính phủ, phổ biến rộng rãi đến từng khu dân cư, khu phố để mọi người dân biết và hiểu về chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

DM

Lượt người xem:  Views:   3
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.