Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 5, Ngày 29/10/2020, 17:00
UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Nghị định số 09/2020/NĐ-CP và Thông tư số 01/2020/TT-VPCP
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/10/2020
Nhằm đẩy mạnh triển khai Nghị định số 09/2020/NĐ-CP và Thông tư số 01/2020/TT-VPCP, Ngày 29/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 2659/UBND-TKTH yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản nêu trên và Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện các công việc sau:

Đẩy mạnh việc rà soát, chuẩn hóa các chế độ báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh theo quy định tại Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND và Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng thực hiện các chế độ báo cáo liên quan trên Hệ thống khi Thông tư số 01/2020/TT-VPCP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2020.

Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh theo Kế hoạch số 2588/KH-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh; kết nối, tích hợp Hệ thống thông tin báo cáo, Trung tâm điều hành của tỉnh với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị các điều kiện để Lãnh đạo Chính phủ triển khai thí điểm việc họp trực tuyến với tỉnh Tây Ninh tại Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc cung cấp thông tin, dữ liệu, kết nối Trung tâm Phục vụ hành chính công với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Công văn số 7798/VPCP-KSTT ngày 18/9/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có vấn đề khó khăn, vướng mắc liên hệ Nhóm Zalo hỗ trợ Hệ thống báo cáo tỉnh Tây Ninh: https://zalo.me/g/rkcsyx279

Lượt người xem:  Views:   29
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.