Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 30/10/2020, 10:00
Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/10/2020
Ngày 27/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Theo đó, Quy chế gồm có 08 Chương, 38 Điều quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, áp dụng đối với tập thể, cá nhân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương đóng trên địa bàn tỉnh; người Người Việt Nam, các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, hộ gia đình, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp ở Việt Nam và Các Khối Thi đua trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quy chế nêu rõ, nguyên xét danh hiệu thi đua thực hiện theo quy định tại Điều 6 Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung. Việc xét, tặng danh hiệu thi đua phải căn cứ vào nội dung đăng ký thi đua và tiêu chuẩn, thành tích đạt được gắn với minh chứng, sản phẩm cụ thể, thiết thực của tập thể, cá nhân. Về Nguyên tắc khen thưởng thực hiện theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 6 Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung; Điều 3 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn làm tiêu chí chính khen thưởng. Phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ, điều kiện và tỷ lệ, báo cáo thành tích phải thực hiện theo mẫu đã quy định và bám sát tiêu chuẩn khen thưởng. Đối với các đơn vị trực thuộc khi xét đề nghị công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho đơn vị thì sẽ không xét cho các phòng, đội, trạm, trại, hạt thuộc đơn vị đó và ngược lại (trừ các Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, các đơn vị thuộc ngành Y tế, các tổ chức kinh tế). Trong cùng 01 năm, đối với các cá nhân là lãnh đạo đơn vị tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng cấp tỉnh, được tặng không quá 02 Bằng khen thành tích trong thực hiện Chuyên đề do các Ban Chỉ đạo, Hội đồng phụ trách (tính theo thời gian ban hành Quyết định khen thưởng).

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bản tỉnh và Hướng dẫn tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng của các Khối Thi đua; Giám sát các Khối Thi đua, cơ quan, đơn vị, địa phương về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng theo quy định; Kiểm tra, giám sát hoạt động của các Khối Thi đua; Hằng năm, ban hành hướng dẫn định hướng hoạt động cho các Khối Thi đua, trọng tâm là triển khai các hoạt động cụ thể trong các phong trào thi đua của Trung ương, của tỉnh phát động, hưởng ứng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các Khối Thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc quy định này.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nhá báo tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan thông tin, báo, đài, cổng thông tin điện tử tổ chức thông tin tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương những nhân tố tích cực, những gương người tốt, việc tốt tiêu biểu, những điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng của quần chúng và các trường hợp được khen thưởng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/11/2020 và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 về ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 3 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Lượt người xem:  Views:   34
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822469 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.