Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 2, Ngày 02/11/2020, 16:00
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/11/2020
Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ngày 02/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 2717/UBND-KTTC đề nghị các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách cho vay đến các cấp, các ngành có liên quan và người sử dụng lao động biết để thực hiện. Chỉ đạo các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện thực hiện cho vay, quản lý vốn vay, thu hồi nợ, xử lý nợ bị rủi ro theo đúng quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục thuế tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách; cung cấp kịp thời những thông tin, dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị theo đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, làm cơ sở cho việc rà soát, kiểm tra, xác định đối tượng và tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục cho vay.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn và UBND xã, phường, thị trấn, theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội trong quá trình tổ chức triển khai cho vay trên địa bàn.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ tuyên truyền chính sách; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách theo đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Lượt người xem:  Views:   21
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822469 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.