Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 03/11/2020, 16:00
Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/11/2020
Ngày 03/11/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2721/KH-UBND hỗ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025

Mục tiêu của kế hoạch nhằm xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt cả các cơ chế, chính sách liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua truyền thông và giáo dục cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Đào tạo, nâng cao kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên, doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh; Thu hút vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân tư nhân; lựa chọn, hỗ trợ phát triển một số tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật hỗ trợ khởi nghiệp, nhân rộng các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công ở Việt Nam và trên thế giới; từ đó phát triển cả số lượng và chất lượng của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; liên kết giữa các cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp; doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Ưu tiên các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kế hoạch chính như sau: Thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tổ chức kết nối và hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch này. Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch. Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng năm của tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt. Định kỳ, tổ chức sơ kết và tổng kết việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo đúng quy định.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm Tải về tại đây.

Châu Pha

Lượt người xem:  Views:   102
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822469 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.