Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 10/11/2020, 21:00
Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/11/2020
Ủy ban nhân tỉnh ban hành Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 về việc Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, phạm vi áp dụng các nội dung khác không có trong quy định này thực hiện theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và  tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Đối tượng áp dụng cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội (gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị) và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh; Khuyến khích các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội áp dụng các quy định tại quyết định này để quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định vô hình tại cơ quan, đơn vị mình.

Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình:

STTDanh mcThời gian sử dụng (năm)

Tỷ lệ

 hao mòn (% /năm)

Loại 1Quyền tác giả  
1Tác phẩm âm nhạc254
2Tác phẩm văn học, khoa học 254
3Tác phẩm báo chí254
4Tác phẩm sân khấu, điện ảnh254
5Tác phẩm nhiếp ảnh, tạo hình, mỹ thuật, kiến trúc254
6Phần mềm máy tính254
Loi 2Quyền sở hữu công nghiệp  
1Bằng sáng chế205
2Giải pháp hữu ích1010
3Kiểu dáng công nghiệp1010
4Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn1010
5Nhãn hiệu, tên thương mại1010
Loại 3Quyền đối với giống cây trồng   
1Bằng bảo hộ đối với giống cây thân gỗ 254
2Bằng bảo hộ đối với giống cây trồng khác205
Loại 4Phần mềm ứng dụng  
1Cơ sở dữ liệu520
2Phần mềm dịch vụ công; cổng thông tin điện tử; tra cứu thông tin520
3Phần mềm kế toán520
4Phần mềm quản lý ngân sách520
5Phần mềm quản lý tài sản520
6Phần mềm tin học văn phòng520
 7Phần mềm quản trị, xử lý thông tin cho website520
8Phần mềm an toàn thông tin, bảo mật và chống virus520
9Phần mềm quản lý cán bộ công chức520
10Các phần mềm quản lý hóa hồ sơ520
 11Phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà nước (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, …)520
12Phần mềm ứng dụng sử dụng trong các lĩnh vực chuyên ngành520

Lượt người xem:  Views:   7
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.