Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 13/01/2021, 22:00
Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số giai đoạn 2021- 2030”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/01/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 11/01/2021 Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số giai đoạn 2021- 2030” theo Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mục đích của kế hoạch nhằm thông qua việc triển khai thực hiện Đề án "Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số giai đoạn 2021- 2030" nhằm khích lệ đồng bào các dân tộc thiểu số bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước. Giúp các địa phương nhìn nhận, đánh giá khách quan về thực trạng đời sống văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, từ đó định hướng và xác định giải pháp khắc phục những hạn chế, thúc đẩy việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa văn hóa dân tộc trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Tiếp thu những tinh hoa văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước thông qua việc tổ chức và tham gia các hoạt động của Ngày hội, liên hoan văn hóa dân tộc khu vực, toàn quốc, đồng thời giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của Tây Ninh đến bạn bè trong nước và quốc tế góp phần tăng cường giao lưu, hội nhập gắn với phát triển du lịch.

Làm cơ sở để tổ chức các hoạt động văn hóa dân tộc từ tỉnh đến cơ sở, gắn với việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước diễn ra hàng năm (trong giai đoạn năm 2021 đến năm 2030); giúp các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, các địa phương trên cả nước xây dựng và phát triển đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ các nội dung Kế hoạch, chủ động tham mưu UBND tỉnh các kế hoạch, dự trù kinh phí; chọn cử các nghệ nhân, vận động viên, diễn viên, thành lập các đoàn, tổ chức tập luyện, tham gia cũng như đăng cai các hoạt động Ngày hội, liên hoan cấp khu vực, toàn quốc và chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động Ngày hội, liên hoan cấp tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia là thành viên Ban Tổ chức các hoạt động Ngày hội, liên hoan do tỉnh đăng cai, tổ chức. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

Sở Nội vụ tham gia là thành viên Ban Tổ chức các hoạt động Ngày hội, liên hoan do tỉnh đăng cai, tổ chức. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức lựa chọn vận động viên, nghệ nhân, diễn viên người dân tộc thiểu số và công tác khen thưởng theo quy định.

Sở  Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các địa phương, chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền các nội dung kế hoạch và các hoạt động Ngày hội, liên hoan do tỉnh đăng cai, tổ chức trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức tuyên truyền, quảng bá giới thiệu những giá trị của văn hóa các dân tộc thiểu số. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thời lượng phát sóng phù hợp để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động trước, trong và sau các hoạt động do tỉnh đăng cai, tổ chức.

Nội dung chi tiết xem Tải về tại đây.

Trung Kiên

Lượt người xem:  Views:   5
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 08 tháng 01 năm 2021.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.