Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 5, Ngày 29/04/2021, 13:00
UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/04/2021
Để giảm thiểu hậu quả của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan; đồng thời nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta về "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác ( ngày 19 tháng 5) và thực hiện tốt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”. Ngày 29/4/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 1287/UBND-KT yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 120/UBND-KT ngày 15 tháng 01 năm 2021 về việc tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021; tổ chức thực hiện Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" theo kế hoạch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các Chủ rừng sử dụng các loài cây trồng để đưa vào trồng rừng thuộc Danh mục các loài cây chủ yếu trồng rừng theo các vùng sinh thái lâm nghiệp (tại Quyết định số 4961/QĐ-BNN-TCLN ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và các loài cây bản địa khác phù hợp với điều kiện lập địa, thổ nhưỡng nơi trồng; cây giống đưa vào trồng rừng có tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính.

Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, trồng rừng bằng cây lâm nghiệp chính từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn; xử lý các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính; tuyên truyền vận động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng rừng gỗ lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng; Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Tây Ninh thực hiện việc quản lý cây xanh theo quy định tại Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát kế hoạch sử dụng đất, trong đó chú trọng đất quy hoạch trồng cây đô thị và nông thôn, đất trồng mới rừng sản xuất gỗ lớn… để xây dựng kế hoạch trồng cây phân tán, trồng mới rừng sản xuất gỗ lớn hàng năm và cả giai đoạn 2021-2025;

Vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, cây phân tán trên địa bàn và chủ động bố trí ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách, lồng ghép các chương trình dự án và kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, huy động các nguồn vốn hợp pháp tham gia, chung tay đóng góp thực hiện trồng, chăm sóc cây xanh vì cộng đồng.


Lượt người xem:  Views:   19
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.