Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 5, Ngày 29/04/2021, 17:00
Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/04/2021
Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao phát thải từ các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón. Ngày 28/4/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành công văn số 1251/UBND-KT đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Tây Ninh, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai các nhiệm vụ sau đây:

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các giải pháp, chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng tro, xỉ, thạch cao đạt chuẩn và các sản phẩm VLXD sử dụng tro, xỉ, thạch cao trong thành phần (không phải là chất thải nguy hại) trong các công trình xây dựng; Tiếp tục yêu cầu, giám sát các chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách địa phương phải ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao đạt chuẩn và các sản phẩm VLXD sử dụng tro, xỉ, thạch cao trong thành phần (không phải là chất thải nguy hại)  trong xây dựng công trình. Tiếp tục triển khai hướng dẫn các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng tro, xỉ, thạch cao đạt chuẩn và các sản phẩm VLXD sử dụng tro, xỉ, thạch cao trong thành phần (không phải là chất thải nguy hại) khi Bộ Xây dựng ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng đối với hoạt động phát thải, xử lý các nguồn tro, xỉ, thạch cao và việc các chủ đầu tư thực hiện các cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra việc thu gom, vận chuyển, lưu trữ tro, xỉ, thạch cao theo quy chuẩn kỹ thuật quy định về bảo vệ môi trường.

Công bố công khai các cơ sở phát thải không thực hiện cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thực hiện đúng các nội dung trong đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao mà các cơ sở phát thải đã lập và được phê duyệt.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ sở phát thải tro, xỉ, thạch cao trên địa bàn tỉnh chủ động xử lý, phân loại, bảo quản, lưu trữ tro, xỉ, thạch cao bảo đảm tiêu chuẩn, thuận lợi cho việc sử dụng làm nguyên liệu sản xuất VLXD và sử dụng trong công trình xây dựng. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra việc thực hiện đề án xử lý tro, xỉ, thạch cao do các cơ sở phát thải lập và được phê duyệt, đảm bảo yêu cầu lượng chất thải đối với diện tích bãi chứa chất thải không vượt quá 2 năm sản xuất phù hợp với quy mô, công suất của dự án.

Sở Thông tin và Truyền thông định hướng cơ quan báo chí trong tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục tuyên truyền để các cơ sở sản xuất VLXD nghiên cứu sử dụng tro, xỉ thạch cao làm nguyên liệu sản xuất VLXD; tiếp tục tuyên tuyền, phổ biến việc sử dụng tro, xỉ, thạch cao đạt chuẩn và các sản phẩm VLXD sử dụng tro, xỉ, thạch cao trong thành phần (không phải chất thải nguy hại) trong xây dựng công trình.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động phát thải, xử lý các nguồn tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất VLXD và trong công trình xây dựng trên địa bàn quản lý. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để các cơ sở sản xuất VLXD nghiên cứu sử dụng tro, xỉ thạch cao làm nguyên liệu sản xuất VLXD.


Lượt người xem:  Views:   9
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.