Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 02/06/2021, 21:00
UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/06/2021
Trong những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở luôn được các cấp, ngành chú trọng quan tâm đặc biệt, do đó, những tranh chấp, xích mích trong cộng đồng dân cư được giải quyết kịp thời, tỷ lệ hòa giải thành ngày càng cao góp phần ngăn chặn ngay các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó, hoạt động hòa giải ở cơ sở đã giúp người dân tiết kiệm được chi phí, hạn chế việc khiếu kiện lên các cơ quan có thẩm quyền góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được như trên, việc bố trí kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian qua, nhất là ở cấp xã vẫn chưa đảm bảo theo  quy định của Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhất là việc bố trí kinh phí chi hỗ trợ hoạt động của Tổ Hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của Tổ Hòa giải); chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu Hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu Hòa giải viên; chi tiền nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu Hòa giải viên.
Để đảm bảo kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở. Ngày 02/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở, cụ thể như sau:
Thực hiện đúng các quy định về nội dung chi và mức chi tại Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 05/8/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Lưu ý: Các nội dung chi và mức chi khác không quy định tại Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì áp dụng theo quy định của Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và các văn bản pháp luật hiện hành.
Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã bố trí đủ kinh phí và thực hiện đúng các quy định về hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở.

DM


Lượt người xem:  Views:   14
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.