Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 13/07/2021, 21:00
Ban Dân vận Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/07/2021
Sáng ngày 13/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh

Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh, tham dự có đồng chí Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Minh thế - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trên địa bàn.

Theo Ban dân vận Trung ương, trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống dân vận đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng; triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2021; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong đó, hệ thống dân vận các cấp đã tích cực triển khai học tập, quán triệt xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác dân vận; phối hợp vận động nhân dân tham gia thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua "Dân vận khéo", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Công tác chỉ đạo thực hiện  quy chế dân chủ ở 3 loại hình cơ sở tiếp tục được quan tâm. Các cấp chính quyền tập trung phát triển kinh tế-xã hội gắn với thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân. Bên cạnh đó, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên.

Ở Tây Ninh, 6 tháng qua, hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tỉnh chủ động trong công tác tham mưu cho cấp uỷ và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; tích cực tham gia công tác bầu cử, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Dân vận các cấp chủ động tham mưu kịp thời cho cấp uỷ cùng cấp triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc, quy chế dân chủ ở cơ sở cơ bản kịp thời, nâng dần về chất lượng; cơ bản thực hiện tốt theo kế hoạch, chương trình và sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp ở từng lĩnh vực. Thường xuyên bám sát địa bàn, theo dõi và nắm tình hình nhân dân, kịp thời báo cáo, tham mưu cấp uỷ, kiến nghị với chính quyền giải quyết những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, các vấn đề bức xúc phát sinh trong nhân dân.

Ban Dân vận Trung ương cũng đánh giá, trong quá trình thực hiện công tác dân vận, sự phối hợp giữa một số cơ quan, tổ chức chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, có nơi còn xem nhẹ công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm, phương pháp công tác dân vận trong một bộ phận cán bộ, công chức, người đứng đầu chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Các đại biểu tham dự hội nghị còn được nghe Ban Dân vận Trung ương triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận hội nghị, nhấn mạnh đến tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 với nhiều biến thể, trên nhiều tỉnh thành, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của các tầng lớp nhân dân,

Trước tình hình đó, Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương phải tham mưu giúp cấp ủy các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo vận động các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện "mục tiêu kép", vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Đồng tình với 10 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm đã được hội nghị thống nhất, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh thêm, Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần thực hiện và tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Chương trình hành động thực hiện công tác dân vận của Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện tổng kết đúng tiến độ các đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Năm 2021 được xác định là năm "Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở", Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện toàn diện công tác dân vận của Đảng.

 Chủ động nắm chắc tình hình công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, người lao động, người nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; nắm tình hình dân tộc, tôn giáo; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại; quan tâm công tác tiếp dân, đối thoại giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội…


Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái phát biểu chỉ đạo ngay sau hội nghị của Trung ương

Ngay sau cuộc họp trực tuyến của Trung ương, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái chỉ đạo, hệ thống dân vận các cấp trên địa bàn tỉnh cần bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh để thông tin, tuyên truyền, định hướng cho người dân nâng cao sự hiểu biết về sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh và giám sát, tự phát hiện giúp cho lực lượng phòng, chống dịch có biện pháp ngăn chặn hiệu quả, tránh lây lan trong cộng đồng;

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị hệ thống dân vận các cấp, mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tích cực huy động các nguồn lực để chia sẻ, động viên người dân khu vực đang bị cách ly, phong tỏa; người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là các nhu yếu phẩm thiết yếu. Bên cạnh đó, dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội cần huy động người dân tham gia tổ y tế cộng đồng để phát huy hiệu quả của tổ này trong phòng, chống dịch.

Sau khi đánh giá tình hình thực hiện công tác dân vận trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình 6 tháng cuối năm rất khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Minh Thế yêu cầu hệ thống dân vận các cấp trên địa bàn cần phải vào cuộc, xây dựng các kế hoạch thích ứng với dịch bệnh, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch trọng tâm, xác định những khâu đột phá, đổi mới phương pháp, cách làm.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu hệ thống dân vận nghiên cứu, cập nhật những nhiệm vụ do Ban Dân vận Trung ương đề ra trong 6 tháng cuối năm vào chương trình của cấp mình; từ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận, tham mưu xây dựng chương trình hành động của cấp ủy tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng ở cấp mình về công tác dân vận, chú ý vấn đề trọng tâm, cốt lõi.

Đồng chí còn chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong đợt ra quân làm công tác dân vận, quan tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xác định vai trò của dân vận trong giai đoạn hiện nay để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

XV


Lượt người xem:  Views:   86
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.