Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 5, Ngày 12/05/2022, 09:00
Tỉnh ủy Tây Ninh Hội nghị trực tuyến triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/05/2022
Sáng ngày 10/5, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Hội nghị được trực tuyến từ điểm cầu chính Tỉnh ủy đến 91 điểm cầu toàn tỉnh với trên 9.000 cán bộ, đảng viên tham dự.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy
Đồng chí Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.
Cùng tham dự tại điểm cầu chính, có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II; Tiến sĩ Vũ Trung Kiên - Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh
Tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh, có đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Đức Trong, Dương Văn Thắng, Trần Văn Chiến, các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động công tác tại Văn phòng UBND tỉnh.
Đồng chí Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, nội dung về "xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ" được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là chuyên đề học tập của năm 2022, theo tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung này gắn liền và phù hợp với việc Đảng ta đang chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng về xây dựng, chỉnh đốn đảng; gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như triển khai quán triệt nghiên cứu học tập sâu rộng về các nội dung của nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, các chỉ đạo về xây dựng, chỉnh đốn đảng về kiên quyết đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Đây là những nội dung có quan hệ mật thiết với nhau, muốn xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh thì trước hết và trên hết là phải xây dựng về đạo đức cách mạng, về bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý. Đó cũng chính là góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo trong xây dựng và chỉnh đốn đảng ở địa phương - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Hùng Thái nhấn mạnh thêm.

 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II triển khai các nội dung của Chuyên đề năm 2022
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II triển khai các nội dung của Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ".

Chuyên đề năm 2022 được triển khai đến cán bộ, đảng viên trong tỉnh với các nội dung cơ bản và gợi mở một số giải pháp trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Các nội dung của Chuyên đề bao gồm: Sự cần thiết xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ.
Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ.
Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ.
Định hướng, gợi ý nội dung nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện Chuyên đề thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ.
Trong quá trình triển khai chuyên đề, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, các cấp ủy cần đánh giá đúng thực trạng tiền phong, gương mẫu về đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị và năng lực hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên ở các đơn vị hiện nay. Cán bộ, đảng viên cần có kế hoạch học tập cho chính bản thân mình, cấp ủy đơn vị xây dựng kế hoạch học tập cho đơn vị mình. Nội dung học tập chú trọng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cập nhật kiến thức mới; kỹ năng (bao gồm: kỹ năng và nghệ thuật truyền cảm hứng; kỹ năng và nghệ thuật lãnh đạo sự thay đổi; kỹ năng và nghệ thuật tổ chức học tập; kỹ năng xây dựng văn hóa tổ chức; kỹ năng và nghệ thuật nói và nghe trước công chúng; kỹ năng và nghệ thuật đánh giá và sử dụng cán bộ; kỹ năng và nghệ thuật sử dụng quyền lực). Cần tuyên dương cán bộ đảng viên dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu thách thức và dám đột phá vì lợi ich chung. Chống thói lười học, thiếu trung thực và bất liêm trong cuộc sống và công tác; chống các quan điểm sai trái, thù địch.
Qua đó góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.


Tiến sĩ Vũ Trung Kiên - Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II giới thiệu nội dung cốt lõi tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"
Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên còn được nghe Tiến sĩ Vũ Trung Kiên - Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II giới thiệu nội dung cốt lõi tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
XV

Lượt người xem:  Views:   76
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.