Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin Tức Sự Kiện

 
Hỗ trợ người dânhidden
 
UBND tỉnh ban hành quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 thuộc thành ...
 
UBND tỉnh ban hành quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ ...
 
UBND tỉnh ban hành quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 thuộc thành ...
 
UBND tỉnh ban hành quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 thuộc huyện ...
 
UBND tỉnh ban hành quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 về việc Điều chỉnh thông tin cá nhân theo danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch ...
 
UBND tỉnh ban hành quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 ...
 
UBND tỉnh ban hành quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 về việc Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét chỉ đạo rà soát, phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo ...
 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 Phê duyệt danh sách 42 đối tượng được hưởng chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số ...
 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 ...
 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 Phê duyệt kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đối với bà Võ Thị Đẳng, ngụ ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, ...
 
 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.