Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin Tức Sự Kiện

 
Thông tin điều hành của UBND tỉnhhidden
 
Nhằm nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước, ...
 
Theo đánh giá của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương, tỉnh Tây Ninh đã triển khai khá toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, với nhiều hình thức phong phú; hoạt động ...
 
Nhằm đánh giá đúng thực chất, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới của địa phương, đặc biệt đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn ...
 
Ngày 12/9/2022, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 3064/KH-UBND thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2022.
 
Theo Kế hoạch số 3063/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai, hoàn ...
 
Nhằm khắc phục những hạn chế và thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, ngày 08/9/2022, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các ...
 
Nhằm đảm bảo và nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua đặc biệt sau 2 năm bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Chủ tịch UBND ...
 
Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke như: an ninh trật tư, an toàn xã hội và nguy cơ mất an toàn về phòng chống cháy nổ; Ngày 09/9/2022, ...
 
Ngày 05/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2924/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh năm 2022.
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học ...
 
 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.