Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Tây Ninh


Trong những năm qua, tỉnh Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp, bước đầu đã mang lại một số kết quả thiết thực. Nổi bật, tỉnh đã đưa vào thí điểm Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh, Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh mạng và đã cung cấp một số dịch vụ đô thị thông minh cho người dân và doanh nghiệp. Mặt khác, Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đã đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện cải cách hành chính, tạo sự công khai, minh bạch và hài lòng cho người dân khi đến làm thủ tục hành chính. 
LIÊN KẾT WEBSITE
8563398 97
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: Views:
0
0
0
0
4
3
3
3
5
Số lượt đang online: Online:
0
0
0
0
0
0
2