Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Máy Tổ Chức

Bộ Máy Tổ Chức
Thứ 3, Ngày 01/12/2015, 11:00
Lãnh đạo UBND tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/12/2015
Phân công công việc cụ thể giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc
Sinh năm: 1969
Điện thoại:
Email: thanhngoc@tayninh.gov.vn 
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc
Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND tỉnh, của các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện.
a. Chỉ đạo chung các lĩnh vực:
- Công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách dài hạn, trung hạn và hàng năm; Quyết định sử dụng dự phòng ngân sách.
- Công tác đầu tư, công tác xây dựng cơ bản (thuộc danh mục đầu tư trung hạn, hàng năm).
- Công tác quốc phòng - an ninh; nội chính; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực; chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình đột phá.
- Công tác tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; xây dựng chính quyền; địa giới hành chính; công tác thi đua, khen thưởng; công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
- Công tác biên giới.
- Công tác dân vận chính quyền.
- Công tác dân tộc, tôn giáo, nhân quyền.
- Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hợp tác với các tỉnh, thành phố; bộ, ngành trung ương; hợp tác quốc tế.
- Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa UBND tỉnh với Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp.
b. Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị:
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh.
- Thành phố Tây Ninh.
PCT-ManhHung.png
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng   
Sinh năm: 1974
Điện thoại:0276.3822179
Email: manhhung@tayninh.gov.vn
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng (Làm nhiệm vụ Thường trực).

a. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
- Kinh tế tổng hợp, xây dựng.
- Công tác quy hoạch; Quản lý đô thị, kiến trúc đô thị và nông thôn.
- Xây dựng cơ bản trong lĩnh vực phụ trách (thuộc danh mục đầu tư trung hạn, hàng năm).
- Xúc tiến Đầu tư, mời gọi, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, hội nhập kinh tế quốc tế.
- Khu kinh tế; Khu, Cụm công nghiệp.
- Công tác Ngoại vụ, lãnh sự, lễ tân ngoại giao; phân giới cắm mốc, chương trình viện trợ phi Chính phủ.
- Cải cách hành chính, công tác dân tộc, tôn giáo.
- Xây dựng chính quyền số.
- Phát thanh, truyền hình.
- Công tác thông tin, truyền thông, báo chí.
- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em.
- Giáo dục - Đào tạo, dạy nghề, khuyến học.
- Khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin.
- Văn hóa, thể thao, du lịch, di tích lịch sử.
- Hội đồng xét tuyển, thi tuyển công chức.
- Sắp xếp tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Giảm nghèo, lao động, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và các vấn đề xã hội.
- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.
- Công tác thi hành án dân sự.
- Công tác Dân vận chính quyền.
- Các Ban Chỉ đạo theo sự phân công.
- Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.
b. Phụ trách chỉ đạo các đơn vị:
-    Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư,  Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Cục Thống kê, Cục Thi hành án dân sự, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Bảo hiểm Xã hội, Ban Quản lý các Khu di tích lịch sử Cách mạng miền Nam, Bưu điện, Viễn thông.
-    Thị xã Trảng Bàng; huyện Dương Minh Châu; huyện Bến Cầu.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng
Sinh năm: 1964
Điện thoại: 0276.3826761
Email: duongvanthang@tayninh.gov.vn
3.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng
a. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
-    Công tác Kế hoạch, tổng hợp vốn: Đầu tư trung hạn, hàng năm; hỗ trợ mục tiêu và các nguồn vốn khác.
- Xây dựng cơ bản trong lĩnh vực phụ trách (thuộc danh mục đầu tư trung hạn, hàng năm).
- Công tác kế hoạch, tổng hợp chung lĩnh vực Tài chính.
-    Công nghiệp; Thương mại, dịch vụ.
-    Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại.
-    Giao thông vận tải.
-    Ngân hàng, tín dụng.
- Công tác phát triển doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.
-    Các Ban Chỉ đạo theo sự phân công.
-    Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.
b. Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị:
-    Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan, Cục quản lý thị trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các ngân hàng thương mại, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Phòng giao dịch Ngân hàng Phát triển, Hội đồng Xổ số, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án ngành Giao thông; Điện lực Tây Ninh; Doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh.
-    Phụ trách thị xã Hòa Thành, huyện Gò Dầu, huyện Châu Thành.

PCTTranVanChien.JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến

Sinh năm: 1964
Điện thoại: 0276.3822541
Email:vanchien@tayninh.gov.vn
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến
a. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
-    Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất; công tác đền bù giải phóng mặt bằng.
-    Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, khí tượng, thủy văn.
-Xây dựng cơ bản trong lĩnh vực phụ trách (thuộc danh mục đầu tư trung hạn, hàng năm).
-    Công tác sắp xếp, đổi mới và phương án sử dụng đất của các Công ty nông nghiệp;
-    Chỉ đạo thực hiện các đề án và phương án sử dụng đất của cơ quan nhà nước.
- Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo.
-    Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã.
-    Ban Chỉ đạo Đề án 84.
-    Phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn.
-    Phát triển ngành nghề và các làng nghề.
-    Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
-    Xét chọn đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của tỉnh.
-    Các Ban Chỉ đạo theo sự phân công.
-    Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.
b. Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị:
-    Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban quản lý dự án ĐTXD ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Liên minh Hợp tác xã; Ban quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát.
-    Phụ trách huyện Tân Biên, huyện Tân Châu.

 

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.